Blog & Updates

Aanmoediging: een nieuwe definitie

Marcel de Wit

Auteur: Marcel de Wit
20-01-2020

‘Aanmoediging is de moed versterken om door te gaan’ … Volgens de Dikke Van Dale, ja. Maar na een lange zoektocht vol verrassingen, nieuwe inzichten en inspiratie besef ik dat deze definitie tekortschiet. Het gaat veel verder dan alleen maar ‘de moed versterken om door te gaan’

Aanmoediging gaat over een waarderende basishouding, een kijk op de wereld en jezelf, en de interactie die iedereen heeft met zijn omgeving. Ze geeft een warm, positief effect dat leidt tot meer zelfbewustzijn, vertrouwen, energie en verbinding. Ze is een motor voor vernieuwing en stimuleert het inzetten van kracht om waardevolle zaken te realiseren.

Ik definieer aanmoediging als volgt:

Aanmoediging is het aanboren van de innerlijke bron vanwaaruit ieder mens en/of iedere groep wordt gestimuleerd met authenticiteit, zelfvertrouwen en waardering naar de wereld en naar zichzelf te kijken en met bevlogenheid en verbondenheid zijn passie, drijfveren en intrinsieke motivatie te volgen.

Om effectief aan te moedigen moet je de kwaliteiten van de ander oprecht laten groeien en hem daarbij bovenal laten genieten van zijn werk.

Boek aanmoediging

Aanmoediging

Deze blog is geschreven rond mijn boek over de kracht van aanmoedigen. Dit boek is in januari verschenen en inspireert u te werken aan een meer waarderende cultuur. Binnen het boek krijgt u ook praktisch aanwijzingen hoe dat kan.

(Artikel via Management Impact)

 

Gerelateerde blogs

De intrinsieke motivatie versterken

Marcel de Wit, 10-01-2020

Als een positieve emotie leidt tot zowel een verbreding als een verdieping van de capaciteiten van degene die deze emoties ervaart, dan zou het mooi zijn als wij dit zouden kunnen (blijven) stimuleren. 

Lees verder

Nederland verdient meer aanmoediging

Marcel de Wit, 13-12-2019

Nederlanders lijken aan een chronisch tekort aan waardering voor hun werk te lijden. Nog niet vaak kregen in één jaar zoveel oude lakens in ons land een tweede leven als spandoek. Boeren, bouwvakkers, leerkrachten en verpleegkundigen trekken massaal naar het Malieveld.

Lees verder