Blog & Updates

Aanmoedigingscultuur leidt tot meer verhuur

Willem Suppers

Auteur: Willem Suppers
21-08-2017

Woningcorporaties moeten inspelen op veranderingen in markt en maatschappij. Dat lukt alleen als de organisatie ook verandert. Poort6 werkte met hulp van iPM Partners aan een aanmoedigingscultuur en bracht meer structuur aan. Resultaat: minder leegstand, snellere doorlooptijden en een hogere klanttevredenheid.

Corporaties hebben lang in de verdediging gezeten. De samenleving volgde de sector met argusogen vanwege allerlei affaires. Ook kwamen corporaties onder financiële druk te staan als gevolg van maatregelen uit Den Haag. Dit leidde tot een focus op kosten en, niet zelden, een intern gerichte cultuur. 

Het is nu weer tijd om meer naar buiten te kijken. Krapte (voor starters) op de woningmarkt, de vergrijzende samenleving en de energietransitie vragen om investeringen in bestaande en nieuwbouwwoningen. Daar komt bij dat de verwachtingen van huurders over de snelheid van service – door de snelle digitalisering – hoger zijn geworden. 

Om op de vraag in te spelen moeten woningcorporaties met hun medewerkers en inrichting van de organisatie aan de slag. Vaak zijn veranderingen in de cultuur nodig en moeten huidige structuren en processen tegen het licht worden gehouden, waarbij de huurder centraal staat. 

Werken aan aanmoedigingscultuur 

Poort6 heeft die handschoen opgepakt. De woningcorporatie in Gorinchem kampte met onnodige leegstand van zijn woningen, werkoverleggen die efficiënter konden en een voor verbetering vatbare klanttevredenheid. Ze vroeg iPM Partners om dit met hen te verbeteren via teamontwikkeling. 

We gingen aan de slag met de teams woonmakelaars en klant & service-medewerkers. Teams met direct klantcontact. Samen werkten we aan een aanmoedigingscultuur. Dat is een werkomgeving waarin mensen constructief communiceren, waarderen en elkaar stimuleren continu kritisch op zoek te gaan naar verbeter mogelijkheden. Teamleden wijzen elkaar niet op tekortkomingen maar juist op het gewenste gedrag dat nodig is om beter te presteren in lijn met gedragen doelstellingen. 

We gingen ook aan de slag met het verhogen van de effectiviteit van de vele verschillende overleggen. De afspraken over vergaderingen zijn nu duidelijker en ze duren minder lang. Dankzij dagstarts wordt nadrukkelijk een prestatiedialoog gevoerd. Verder is gekeken naar de rollen in het team: wie voert welke taken uit en past dit wel bij de aanwezige kwaliteiten? 

Huurderving voorkomen 

Poort6 is ook aan de slag gegaan met processen en planning. Hierin zijn ingrijpende wijzigingen aangebracht op basis van input van medewerkers. Zo heeft de corporatie de planning voor groepsbezichtigingen, voor- & eindopnames en sleuteloverdrachten veranderd. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over processen die huurderving moeten voorkomen en aansluitend verhuur bevorderen. 

Het werk bij Poort6 heeft geleid tot meetbare verbeteringen. Als huizen sneller overgaan van de ene naar de andere huurder ontstaat er minder leegstand in de tussenliggende periode. Het aansluitend verhuur (nul dagen leegstand) is omhoog gegaan van 12,1 procent naar 41,7 procent. Als huurders aangeven te vertrekken, adverteert de corporatie sneller (binnen 1 dag na vooropname) en worden sneller nieuwe gegadigden gevonden en geselecteerd (binnen 15 dagen). Last but not least is de klanttevredenheid met gemiddeld een half punt gestegen. 

Meer weten? 

iPM Partners is een ervaren partner in teamontwikkeling. Wij kennen de succesfactoren van teams, zowel in publieke als private organisaties. Wij analyseren ze, coachen ze en volgen daarna de ontwikkeling met tools die de volwassenheid meten en groeikansen aangeven. Zo tillen we uw teams naar een topniveau. 

Wij staan u graag terzijde, 

Marcel de Wit en Willem Suppers