Blog & Updates

Onderwijsinnovatie

Onderwijsverbeteraars van iPM Partners zijn dagelijks betrokken bij verbetering, teamontwikkeling en professionalisering in het onderwijs. Onze ervaringen en tips omtrent onderwijsinnovatie delen wij graag en leest u hier.

Onderwijsorganisaties zijn groot en hebben moeite zich te onderscheiden. Toekomstige studenten en ouders baseren de studiekeuze steeds vaker op cijfers over onderwijskwaliteit en studenttevredenheid. Ook overheid en toezichthouders kijken vaker naar feiten en cijfers, zoals (diploma-) rendementen en andere indicatoren. De grootste uitdaging van onderwijsorganisaties is onderwijsinnovatie en hiermee voldoen aan de toegenomen verwachtingen van buitenaf. 

Focus verleggen

De focus moet verlegd worden naar studenten, bedrijven, instellingen en samenwerkingspartners. En er moet een heldere visie op de toekomst ontwikkeld worden. Dat doen onderwijsorganisaties vaak al in strategische plannen en beleidsdoelen. De verantwoording van middelen gaat ze hierbij meestal wel goed af, maar de plannen levend krijgen is waar de uitdaging ligt. Het is lastig om de resultaten daadwerkelijk te verbeteren en de verbeteringen vast te houden. Daar kunnen wij bij helpen. 

Wij kunnen het onderwijs iets leren

Door onze uitgebreide ervaring in onderwijsinnovatie weten we veel over onderwijsprocessen zoals instroom, opleiden & vormen, roosteren, werkplekleren, verzuim, studiebegeleiding en examineren. Wij kunnen onderwijsorganisaties ondersteunen bij het invoeren en borgen van verbeteringen op deze terreinen. Bekijk hoe wij onderwijsinnovatie stimuleren.

Hoe digitale teamborden zorgen voor teamflow

Mark Wilde

In de vakantie konden we terugkijken op een bijzonder onderwijsjaar welke we samen met succes afsloten. Een seizoen met uitdagingen, waarin de onderwijssector heeft aangetoond uitermate flexibel te kunnen omgaan met de ontstane situatie en het belang van de student – het onderwijs moest immers doorgaan – altijd vooropstelt. Hoewel het geen doel op zich was, bleek het digitale teambord een welkom instrument om ook op afstand de "flow" erin te houden.

Lees verder

Jubileumbijdrage aan Asian Kidz Support

Peter Geelen

Bezoekers van ons jubileumevent Samen Bouwen hebben gul gegeven. Hierdoor krijgen meisjes uit Vietnam straks onderwijs. Wij danken u heel hartelijk voor uw support.

Lees verder