Blog & Updates

De valkuil van financiële focus in de zorg

Michael Akudaman, 23-11-2016

Auteur: Michael Akudaman
23-11-2016

Kies de juiste KPI’s

Zorgkwaliteit moet voorop staan in de langdurige zorg. Je hebt daar immers te maken met kwetsbare mensen met beperkingen.

Het bewaren en bewaken van die kwaliteit vergt veel aandacht. Heel bepalend is het samenstellen van de woongroepen: wie wordt waar geplaatst? Het matchen van het aanbod en de vraag valt niet altijd mee. Een woongroep moet voldoen aan de wensen van een cliënt. Bijvoorbeeld: zit deze groep dichtbij een voorziening voor dagbesteding? Daarnaast moet een woongroep de juiste medewerkers hebben met expertise die aansluit op de zwaarte van de benodigde zorg. En, last but not least, zullen cliënten in de groep met elkaar door een deur moeten kunnen.

Zorgmanagers zijn zich terdege bewust van het belang van het vinden van de juiste match. Want de balans kan snel verstoord raken, waardoor problemen ontstaan en de kwaliteit in gevaar komt. 

Financiële druk

Ondanks dit besef dat kwaliteit voorop moet staan, kan de focus toch verschuiven naar financiën. Zorgteams kampen met een toenemende financiële druk. Om qua middelen gezond te blijven, is een hoge bezettingsgraad van belang. Als woongroepen te lang met lege plekken blijven zitten, wordt de druk om iets aan de bezettingsgraad te doen soms te hoog.     

Dan kan het gebeuren dat bewoners in groepen komen die niet kunnen bieden wat ze nodig hebben. Voor zowel cliënten als medewerkers heeft dat mogelijk nare gevolgen: minder aandacht en tijd voor de cliënt, verhoogd risico op fouten, het stijgen van werkdruk, een toename van het aantal cliënt-incidenten, een slechte sfeer in de woongroep en irritaties in de onderlinge samenwerking van het zorgteam. 

De juiste knoppen

Het is in de zorg belangrijk om te weten hoe je ervoor staat en medewerkers daarbij te betrekken. U moet de juiste knoppen kennen waaraan u kunt draaien. Daarbij kunnen indicatoren voor bezettingsgraad, ziekteverzuim, +/- uren, medewerkertevredenheid en cliënttevredenheid van pas komen. Hoed u echter voor een eenzijdige focus op een financiële KPI, zoals bezettingsgraad. Dat kan verstrekkende en vervelende gevolgen hebben voor de zorgkwaliteit of werksfeer.

Hoe kan het wel?

  • Stuur op een gebalanceerde set van KPI’s in waarin evenredig aandacht is voor:
    • het bieden van goede zorg voor cliënten;
    • een professionele en fijne werksfeer voor de medewerkers;
    • en een financieel gezonde bedrijfsvoering.
  • Voorkom eenzijdig sturen door alle organisatieonderdelen medeverantwoordelijk te maken voor de totale set aan KPI’s

KPI’s die wel werken

Organisaties kunnen nog beter presteren en kritische prestatie indicatoren (KPI’s) kunnen daarbij helpen. Helaas doen deze KPI’s zelden wat ze beloven. Verkeerd toegepaste KPI’s leiden dikwijls tot eiland-denken met soms grote gevolgen voor de klant en de organisatie zelf. In het boek ‘KPI’s die wél werken’, dat mijn collega Peter Geelen schreef met Luc van Sas, breken we een lans om eiland-denken binnen organisaties te voorkomen. We laten daarin zien hoe u KPI’s zo in kunt zetten dat medewerkers en afdelingen wel goed samenwerken. Uw organisatie presteert daadwerkelijk beter. De klant is niet meer de dupe en merkt het verschil. 

Boek ontvangen?

We willen via dit blog goede en slechte voorbeelden uit de praktijk delen, zodat u er iets van kunt leren. Kent u zelf ook een voorbeeld, deel dit dan via peter.geelen@ipmpartners.nl. Als u een goed voorbeeld deelt, dan ontvangt u een exemplaar van ons boek. Wellicht wordt dit voorbeeld dan een van onze volgende blogs.

Gerelateerde blogs

Training: KPI’s die wél werken

Peter Geelen, 25-04-2017

De waan van de dag plaagt veel ondernemers. Ze noemen strategie ‘dé belangrijkste uitdaging’. Tegelijk, echter, beseffen ze dat ze ‘te weinig tijd vrijmaken voor strategieontwikkeling’. Dit nummer 1-knelpunt voor ondernemers vormt een groot risico. Zeker in deze tijd waarin het speelveld snel verandert en dus vraagt om reactievermogen.

Lees verder

Een SLA is vaak niet zo geslaagd

Peter Geelen, 12-04-2017

‘Relaties die wél werken’, was het thema van de Contractmanagementdag van de Nederlandse Vereniging voor Inkopers. Als spreker mocht ik uitleggen hoe ‘KPI’s die wél werken’ hieraan kunnen bijdragen.

Lees verder