Blog & Updates

Onderwijsinnovatie

Onderwijsverbeteraars van iPM Partners zijn dagelijks betrokken bij verbetering, teamontwikkeling en professionalisering in het onderwijs. Onze ervaringen en tips omtrent onderwijsinnovatie delen wij graag en leest u hier.

Onderwijsorganisaties zijn groot en hebben moeite zich te onderscheiden. Toekomstige studenten en ouders baseren de studiekeuze steeds vaker op cijfers over onderwijskwaliteit en studenttevredenheid. Ook overheid en toezichthouders kijken vaker naar feiten en cijfers, zoals (diploma-) rendementen en andere indicatoren. De grootste uitdaging van onderwijsorganisaties is onderwijsinnovatie en hiermee voldoen aan de toegenomen verwachtingen van buitenaf. 

Focus verleggen

De focus moet verlegd worden naar studenten, bedrijven, instellingen en samenwerkingspartners. En er moet een heldere visie op de toekomst ontwikkeld worden. Dat doen onderwijsorganisaties vaak al in strategische plannen en beleidsdoelen. De verantwoording van middelen gaat ze hierbij meestal wel goed af, maar de plannen levend krijgen is waar de uitdaging ligt. Het is lastig om de resultaten daadwerkelijk te verbeteren en de verbeteringen vast te houden. Daar kunnen wij bij helpen. 

Wij kunnen het onderwijs iets leren

Door onze uitgebreide ervaring in onderwijsinnovatie weten we veel over onderwijsprocessen zoals instroom, opleiden & vormen, roosteren, werkplekleren, verzuim, studiebegeleiding en examineren. Wij kunnen onderwijsorganisaties ondersteunen bij het invoeren en borgen van verbeteringen op deze terreinen. Bekijk hoe wij onderwijsinnovatie stimuleren.

Hoe eigenaarschap heilzaam werkte bij Summa

Rose-Marie Manders, 02-03-2018

Team Retail BOL (niveau 4) van het Summa College kraakte in 2015 in zijn voegen. Dankzij teamontwikkeling en vers bloed is het tij gekeerd. De sleutel was eigenaarschap: taken toewijzen aan docenten. ‘We praten nu met het doel het onderwijs voor de student samen beter te maken.

Lees verder

Aangenaam kennis te maken met… jezelf

Fleur Verhagen, 14-02-2018

Gastcollege Personal Development voor studenten International Business.

Zelfkennis is een voorwaarde voor zakelijk succes. Weten wie je bent en of je het juiste doet voor jezelf, je klanten of je bedrijf is essentieel. Helaas sneuvelt dit te vaak in de waan van de dag. Wat zou het mooi zijn als we onszelf al op jonge leeftijd aanleren om regelmatig over onszelf na te denken!

Lees verder

Jubileumbijdrage aan Asian Kidz Support

Peter Geelen, 12-12-2017

Bezoekers van ons jubileumevent Samen Bouwen hebben gul gegeven. Hierdoor krijgen meisjes uit Vietnam straks onderwijs. Wij danken u heel hartelijk voor uw support.

Lees verder

Werkdruk wegnemen is niet alleen kwestie van geld

Robert Bukkems, 08-06-2017

Leerkrachten eisen tijdens de kabinetsformatie miljarden extra voor het basisonderwijs. Ze dreigen te staken. Ouders, onder aanvoering van presentatrice Sophie Hilbrand, verklaren zich solidair. Maar er is meer nodig dan geld om het vak aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld betere carrièreperspectieven en meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Lees verder

Naar de top dankzij teamontwikkeling

Rose-Marie Manders, 20-04-2017

Met optimaal functionerende teams in het onderwijs maak je niet alleen docenten maar ook studenten blij. Dat bewijst het Summa College in Eindhoven. Mede dankzij het vergroten van eigenaarschap, kennen van ieders talenten en doelmatig werkoverleg staat de mbo-opleiding Uiterlijke verzorging nu in de top-3 van de Keuzegids Mbo.

Lees verder

Geld alleen maakt meesters en juffen niet gelukkig

Robert Bukkems, 01-03-2017

Het succes van elke samenleving begint bij het kind. Maar het belang van de leerkracht in het basisonderwijs vertaalt zich in ons land niet in populariteit van het vak. Twee van de drie mannen die de pabo hebben gevolgd, staan niet voor de klas. Politieke partijen beloven in deze verkiezingstijd de salarissen in het onderwijs te verhogen en meer leerkrachten aan te stellen om de werkdruk te verlagen. Maar om het beroep aantrekkelijker te maken – en het onderwijs beter – is meer nodig dan geld alleen.

Lees verder

ROC Midden Nederland is tijd vooruit met instroomprogramma

Robert Bukkems, 29-11-2016

ROC Midden Nederland laat iedere student zich welkom voelen met ‘Welkom’. Hiermee voldoet het aan de nieuwe eisen aan het mbo, die overigens niet de aanleiding waren voor het instroomprogramma.

Lees verder

iPM verzorgt werkatelier voor SOM: teamontwikkeling in het onderwijs

, 19-10-2016

Op uitnodiging van de Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds (SOM) heeft iPM Partners afgelopen vrijdag een “werkatelier” verzorgd tijdens de Inspiratiebijeenkomst 'Versnelling professionele dialoog in de MBO-praktijk'. De groep deelnemers was divers en bestond uit docenten, adviseurs, HRM-medewerkers, teamleiders, directie en bestuurders. Allen benieuwd naar mogelijkheden om teamontwikkeling en het voeren van de professionele dialoog een stap verder te brengen.

Lees verder