Een extern gerichte cultuur kweken

Woningcorporaties kenmerken zich door een klassieke, familiaire cultuur: medewerkers blijven er lang werken. Dat heeft voor- en nadelen. Het maakt hechte samenwerking mogelijk en zorgt voor veel ervaren krachten. Een uitdaging in zo’n soort cultuur is dat de organisatie resultaatgericht blijft en medewerkers veranderingsgezind en trots zijn en blijven.

Het startpunt is vaak prima. Teams bij woningcorporaties zijn hecht. Medewerkers willen graag goed zorgen voor hun huurders. En de communicatie met de buitenwereld verbetert, met het aantreden van nieuwe corporatieprofessionals. De uitdaging zit vooral in resultaatgerichtheid en het mee krijgen van mensen in de noodzakelijke transities. Dat vraagt om een grondige en integrale aanpak.

iPM Partners kan u helpen bij deze cultuuromslag. Wij ontwikkelen uw teams en werken aan een extern gerichte aanmoedigingscultuur. Dat is een werkomgeving waarin collega’s constructief communiceren, elkaar waarderen maar elkaar ook stimuleren om te presteren. Teamleden moedigen elkaar aan om gedeelde doelen te bereiken.

Wij gaan aan de slag met uw mensen, stimuleren teamleden om initiatieven te nemen en oud denken en handelen te doorbreken. Medewerkers krijgen de kans bij te dragen op basis van hun talenten en kennen hun taken. Zodat iedereen maximaal kan bijdragen.

Zo zorgen wij ervoor dat uw teams effectiever gaan samenwerken aan wat er voor uw huurders en andere stakeholders werkelijk toe doet.

Meer weten over hoe u een cultuuromslag kunt realiseren? Bel Marcel de Wit of Willem Suppers.

iPM Partners & Een extern gerichte cultuur kweken

Zo maak je van een vakman een held!
blog

Zo maak je van een vakman een held!

Willem Suppers

Een corporatie wil huurders snel en goed helpen zodra zij een defect melden. Daarbij komt het aan op soepel schakelen tussen callcenter, woningcorporatie en vakmannen. Als je hierbij werkt met externen, zoals Poort6, kan dat lastig zijn. Hoe deze woningcorporatie haar reparatieketen verbeterde met een aanpak die kosten reduceert én klanten blijer maakt.

Lees meer
Aanmoedigingscultuur leidt tot meer verhuur
blog

Aanmoedigingscultuur leidt tot meer verhuur

Willem Suppers

Woningcorporaties moeten inspelen op veranderingen in markt en maatschappij. Dat lukt alleen als de organisatie ook verandert. Poort6 werkte met hulp van iPM Partners aan een aanmoedigingscultuur en bracht meer structuur aan. Resultaat: minder leegstand, snellere doorlooptijden en een hogere klanttevredenheid.

Lees meer

Zijn passie? Teams verder helpen!

Marcel de Wit

'Het is mijn kunst om onuitgesproken blokkades voor samenwerking weg te werken.'

Lees meer over Marcels talenten en drijfveren