Integraal Performance Management

iPM is een door iPM Partners zelf en met best practices van anderen ontwikkelde methode voor prestatieverbetering in organisaties. Ze is uitgewerkt in een toolkit en overdraagbaar.

Klantketens

iPM start met het richten van uw organisatie. Met het managementteam vertalen we strategie naar concrete doelen en resultaatindicatoren. Verder formuleren we de veranderboodschap. Uitgangspunt bij het bepalen van de strategische doelen en sturing zijn klantketens. Wat vraagt de klant en wat krijgt de klant. Dit bevordert samenwerken aan voor de klanten relevante veranderingen en voorkomt silodenken (afdelingen gaan alleen voor eigen doelen).

Strategiekaarten

iPM Partners maakt samen met u uw bedrijfsstrategie helder voor medewerkers. Daarvoor gebruiken we strategiekaarten met, per medewerker/team, de klantketens, de veranderboodschap, concrete doelen en resultaatindicatoren. Medewerkers vertalen de strategische doelen zoveel mogelijk zelf naar hun werksituatie. Dit vergroot het draagvlak voor veranderingen en verbeteringen.

Dialoog

iPM brengt een dialoog op gang tussen medewerkers op alle niveaus. Verbeterborden laten zien hoe zij rechtstreeks invloed hebben op de tevredenheid van de klanten. Dankzij het werken met klantketens (waarbij medewerkers van verschillende afdelingen betrokken zijn) spreken uw mensen niet over elkaar maar met elkaar. De regelmatige gesprekken leiden tot een verbetercultuur. Dankzij het inzicht in ieders bijdrage en de dialoog hierover leren medewerkers voortdurend van elkaar.

Resultaten van integraal performance management

Toepassing van iPM garandeert het behalen van uw strategische doelen. En dat mondt uit in tastbare en blijvende resultaten. Onze klanten delen deze graag met u.

Bekijk voorbeelden van iPM in de praktijk