Naar effectieve KPI's

KPI's (Key Performance Indicators) beloven organisaties beter te laten presteren. Organisaties meten daarmee of ze gestelde (strategische) doelen halen. Helaas doen deze KPI’s slechts zelden wat ze beloven.

KPI medicijn erger dan de kwaal

Waar het misgaat, is het een-op-een vertalen van de indicatoren via het organogram. Binnen organisaties ontstaan dan eilanden. Denk aan de verkoopafdeling die achter een bonus aanjaagt en een hoge omzettarget haalt, terwijl productie de verkochte aantallen niet kan waarmaken. Gevolgen: ontevreden klanten, klachten en andere tijdrovende issues. Bedrijven raken hierdoor intern gericht en focussen op de korte termijn (waan van de dag).

Een andere KPI structuur is nodig

Peter Geelen ontwikkelde daarom de iPM-methode en startte het bedrijf iPM Partners. De ruggengraat van deze methode is een KPI-structuur die niet het organogram maar klantketens als leidend principe heeft. Door binnen die ketens KPI’s met elkaar in verband te brengen, wordt samenwerking in het belang van klanten gestimuleerd.

Meer dan vijftien jaar na de ontwikkeling heeft de andere kijk van iPM Partners op KPI’s zich bewezen. Voor tientallen organisaties mochten we een KPI-structuur op basis van klantketens opzetten. We adviseerden deze klanten ook over welke soorten KPI’s op welk niveau in de organisatie het beste werken. Wij beperken ons daarbij niet tot KPI’s die louter een resultaat (bijvoorbeeld: omzet per medewerker) uitdrukken maar doen meer. Last but not least onderscheiden we ons door de manier waarop wij KPI's visualiseren. Zo gaat de indicator bij uw medewerker leven.

Meer dan KPI’s

Als de KPI-structuur is gekoppeld aan klantketens, vormen ze geen obstakels meer om effectief samen te werken. Maar effectieve samenwerking vraagt meer, zoals heldere processen en goed leiderschap. In onze programma’s pakken we alle facetten aan.

De iPM-methode maakt van KPI’s instrumenten om mee te sturen en van te leren. U kunt op tijd bijsturen, soms al voordat het misgaat.

Wilt u meer weten over deze andere KPI structuur?

In onderstaande video leggen wij u uit wat er mis gaat en hoe het anders kan.

Wilt u uw KPI structuur herzien? Twijfelt u of u de juiste KPI’s gebruikt? 

Bel dan met Peter Geelen of bestel zijn boek KPI’s die wél werken.

KPI-s-key-performance-indicators-die-wel-werken-peter-geelen