Over Lean

Lean is een managementfilosofie die medewerkers laat meedenken over het beter inrichten van processen. Ze werkt met een verzameling methoden (toolbox). Om er een succes van te maken, is een cultuurverandering nodig. Doordat Lean klantwaarde centraal stelt en verspillingen tegengaat, worden processen efficiënter en organisaties winstgevender.

Lean: Gezond verstand

De ideeën waaruit Lean is ontstaan, bestonden al sinds het begin van de industriële revolutie (onder meer bij Ford). In de jaren negentig kreeg Lean zijn naamgeving. Toyota heeft een groot deel van zijn succes bij de productie van personenwagens te danken aan de toepassing ervan en is daarmee een schoolvoorbeeld geworden. Lean wordt ook wel de methode van het gezonde verstand genoemd. De nadruk ligt op waarneming van het proces en minder op onderbouwing.

Lean en iPM-Methode

iPM start bij voorkeur met het richten van de organisatie samen met het managementteam. We leggen daarbij strategische doelen vast en benoemen de klantketens. Daarna volgt een analyse van knelpunten en kansen in de keten. De conclusie daarvan kan zijn: we moeten dingen structureel anders doen. Vaak is het niet nodig om hiervoor een programma of project te starten. Maar bij bepaalde complexe problemen kan dit wel nuttig zijn. In zo’n geval maken we gebruik van Lean. Deze managementfilosofie is een goede aanvulling op de iPM Methode, omdat ze ook de betrokkenheid van medewerkers als uitgangspunt neemt.

Lean/Six Sigma liever niet los van iPM

Organisaties die gaan werken met Lean benaderen dit nog te vaak als een optelsom van projecten voor procesverbetering. Ze slagen er lang niet altijd in om het te koppelen aan dagelijkse sturing, laat staan strategie. Klanten vragen ons regelmatig om een Lean-project weer tot leven te wekken. Wij raden Lean zonder iPM echter niet aan, omdat het dan niet goed is gekoppeld aan strategie en klantketens. Het duurt soms lang voordat Lean los vruchten afwerpt, wat demotiverend kan werken. En als Lean eenmaal resultaten boekt, dan bestaat de neiging om te denken dat het ‘klaar’ is. Terwijl de gedachte achter iPM juist is dat je iedere dag blijft sturen.

Selectief

iPM ziet Lean niet als doel op zich. We gebruiken onze jarenlange ervaring met het toepassen ervan zo dat Lean gaat leven en verankerd wordt in de organisatie. Belangrijk is de mentaliteit van uw mensen. Wij leggen de nadruk op de verandercultuur. Organisaties zijn op zoek naar prestatieverbeteringen, iedere dag opnieuw.  

Meer weten over de implementatie van Lean?

Bekijk het verhaal van WSD-groep.