Prestatieverbetering in de praktijk

‘Als je eenmaal je strategie op papier hebt staan, begint het echte werk’, aldus schaakicoon Garry Kasparov. Dat geldt ook voor de iPM-methode. Of u resultaat haalt en in welke mate, hangt voornamelijk af van een nauwgezette uitvoering. iPM Partners beheerst dit als geen ander.

Met uw medewerkers

Wij gaan aan de slag met uw mensen. Want er is maar een persoon die uw organisatie kan verbeteren: de man of vrouw op de werkvloer. Hij of zij moet het doen. Niemand anders. En dat in goede samenwerking met zijn of haar collega’s. De iPM-methode prikkelt medewerkers in alle geledingen om samen te werken aan een betere organisatie. 

Energie en enthousiasme

iPM Partners daagt uw mensen uit om verder te kijken dan hun functieomschrijving. We laten hen meedenken over wat het beste is voor uw klanten. Dit maakt energie en enthousiasme los. Medewerkers voelen zich uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Ze leren van elkaar. 

Structuur

We voeren een gestructureerde aanpak in waarin uw mensen zélf leren verbeteren. Die verbeteringen krijgen op twee manieren gestalte. De eerste is via het frequent sturen door het management. Managers stimuleren hun collega’s om dingen anders/beter te doen dan in het verleden. De tweede manier is het volledig opnieuw inrichten van processen. Dit doen we onder andere met Lean of Six Sigma. 

We maken onszelf overbodig

Wij helpen u met het eigen maken van iPM en werken er naartoe dat u zelf met onze methode kunt werken, zodat wij overbodig worden. Na ons vertrek peilen wij, zo gewenst, periodiek hoe het gaat. Zo kunt u er zeker van zijn dat u blijvend beter presteert.

Bekijk voorbeelden van iPM in de praktijk