integraal Performance Management werkt

1. Uw organisatie kent de koers en wordt koersvaster

U weet waar u naartoe wilt met uw organisatie. Maar de weg naar het punt op de horizon wordt beïnvloed door veranderlijke factoren: markten zijn dynamisch en vragen om aanpassingen van uw strategisch beleid. Ook de positionering ten opzichte van uw concurrenten verandert voortdurend. Uw organisatie moet mee. Dankzij iPM kent iedere collega de richting van het schip en blijft uw organisatie op koers.

2. De algemeen directeur is in de lead

Organisaties verbeteren is een kwestie van de strategie nauwgezet uitvoeren en veranderingen doorvoeren in alle disciplines. De algemeen directeur, als leider van het managementteam, moet dit trekken.

3. iPM zit kort op de bal

Bij traditionele Performance Management-systemen vindt de sturing op afstand plaats. Dat komt omdat de nieuwe Key Performance Indicators (KPI’s) onderdeel zijn van de periodieke (soms maandelijkse) planning en control-cyclus. Wij vinden dat dit anders moet. Sturen doe je iedere dag. Hoogfrequente sturing maakt snel duidelijk of prestaties daadwerkelijk verbeteren.

4. Medewerkers voelen zich mede-eigenaar van de strategie

iPM betrekt medewerkers bij veranderingen en verbeteringen. Zij bepalen mede hoe die gestalte krijgen. Dit zorgt voor draagvlak in de organisatie en persoonlijke motivatie.

5. Niemand kan nog om de klanten heen

U wilt uw klanten zo goed mogelijk bedienen. Daarom zijn bij iPM klantprocessen leidend bij het vaststellen van KPI’s. Via een strategiekaart koppelen wij KPI’s aan klantprocessen. Dit doorbreekt silodenken bij afdelingen/disciplines en voorkomt afschuifgedrag. Voor iedere medewerker en elk team is zonneklaar hoe zij kunnen bijdragen aan verbeteringen waar klanten wat aan hebben.

6. De KPI’s zijn van hoge kwaliteit

Cijfers inspireren niet. KPI’s moeten betekenis hebben voor mensen. En ze moeten met elkaar in verband staan. iPM geeft inzicht in de relaties tussen KPI’s, van beïnvloedbaar door medewerkers tot aan strategische resultaat-indicatoren. Met iPM besteden we veel aandacht aan de juiste weergave van elke KPI. Wij geloven niet in een simpel getal. Reden om KPI’s uit te splitsen naar afdelingen, naar teams, naar producten of naar personen. Een weergave die beter sturen in de hand werkt en waarin het handelen van uw medewerkers direct zichtbaar is.

7. iPM gaat voor aanmoedigingscultuur in plaats van een afrekencultuur

iPM gaat ervan uit dat informatie primair is bedoeld om te sturen en te verbeteren, niet om medewerkers mee af te rekenen. Medewerkers krijgen de ruimte om de informatie te begrijpen, zelf te verklaren waarom de prestaties zijn zoals ze zijn en hiervoor worden aangemoedigd om de juiste acties te definiëren.

8. De methode leidt relatief snel tot resultaat

Stuurinformatie komt van overal in de organisatie. Met Excel stellen wij in de startfase snel en eenvoudig informatierapporten samen. Al na een paar dagen, of enkele weken, werpt iPM de eerste vruchten af. Uiteraard werken we daarbij toe naar een gestructureerde en toekomstbestendige Business Intelligence-omgeving (BI). Dit doen we volgens een push- and pullfilosofie. Analisten en managers kunnen data uit de BI-omgeving halen (pull). Medewerkers krijgen de informatie op een presenteerblaadje aangereikt (push).

9. iPM ontwikkelt uw managers en teams

iPM benoemt het eigenaarschap van klantprocessen. Zo wordt zichtbaar wie de regie over de keten heeft. Dit dwingt managers zich te verdiepen in de hele keten en wat op de werkvloer gebeurt. Dit leidt tot diepgaand inzicht in en overzicht over werkprocessen en mogelijke blokkades. Het verkrijgen van dit eigenaarschap is niet eenvoudig. Managers moeten wennen aan de veranderingen. Hoewel we het proceseigenaarschap meteen in het begin benoemen, geven we managers wel de tijd om zich te ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor de teams. Ook die moeten rijpen. We kunnen een ontwikkelplan maken voor team en leidinggevende. We gebruiken daarbij tools om de volwassenheid van teams (hoe ver zijn ze vergeleken met andere teams?) te meten.

10. iPM kunt u zelf

Hoe goed wij ons werk ook doen, van consultants zoals ons wilt u op termijn weer af. Wij zorgen ervoor dat u iPM zelf in de praktijk kunt brengen. Dit doen we door de benodigde kennis en vaardigheden met een kernteam in de organisatie te verankeren. Na ons vertrek kunt u toegang krijgen tot ons platform met alle tools en templates.

Meer weten over de iPM-methode?

Download gratis iPM eBook