Naar effectieve Kritische succesfactoren

Kritische succesfactoren beloven organisaties beter te laten presteren en bepalen in grote maten of de gestelde (strategische) doelen behaald worden. Helaas doen deze kritische succesfactoren slechts zelden wat ze beloven.

Kritische succesfactoren medicijn erger dan de kwaal

Waar het misgaat, is het een-op-een vertalen van de succesfactoren via het organogram. Binnen organisaties ontstaan dan eilanden. Denk aan de verkoopafdeling die achter een bonus aanjaagt en een hoge omzettarget haalt, terwijl productie de verkochte aantallen niet kan waarmaken. Gevolgen: ontevreden klanten, klachten en andere tijdrovende issues. Bedrijven raken hierdoor intern gericht en focussen op de korte termijn (waan van de dag).

Een andere structuur is nodig

Peter Geelen ontwikkelde daarom de iPM-methode en startte het bedrijf iPM Partners. De ruggengraat van deze methode is een structuur van kritische succesfactoren die niet het organogram maar klantketens als leidend principe heeft. Door de kritische succesfactoren met elkaar in verband te brengen, wordt samenwerking in het belang van klanten gestimuleerd.

Meer dan vijftien jaar na de ontwikkeling heeft de andere kijk van iPM Partners op kritische succesfactoren zich bewezen. Voor tientallen organisaties mochten we kritische succesfactoren op basis van klantketens opzetten. We adviseerden deze klanten ook over welke soorten kritische succesfactoren op welk niveau in de organisatie het beste werken. Wij beperken ons daarbij niet tot kritische succesfactoren die louter een resultaat (bijvoorbeeld: omzet per medewerker) uitdrukken maar doen meer. Last but not least onderscheiden we ons door de manier waarop wij kritische succesfactoren visualiseren. Zo gaan de factoren bij uw medewerker leven.

Meer dan kritische succesfactoren

Als de structuur van de kritische succesfactoren is gekoppeld aan klantketens, vormen ze geen obstakels meer om effectief samen te werken. Maar effectieve samenwerking vraagt meer, zoals heldere processen en goed leiderschap. In onze programma’s pakken we alle facetten aan.

De iPM-methode maakt van kritische succesfactoren instrumenten om mee te sturen en van te leren. U kunt op tijd bijsturen, soms al voordat het misgaat.

Wilt u meer weten over deze andere structuur?

In onderstaande video leggen wij u uit wat er mis gaat en hoe het anders kan.

Wilt u de structuur van uw kritische succesfactoren herzien? Twijfelt u of u de juiste kritische succesfactoren gebruikt? 

Bel dan met Peter Geelen of bestel zijn boek KPI’s die wél werken.

KPI-s-key-performance-indicators-die-wel-werken-peter-geelen