Blog & Updates

Aangenaam kennis te maken met… jezelf

Fleur Verhagen

Auteur: Fleur Verhagen
14-02-2018

Gastcollege Personal Development voor studenten International Business

Zelfkennis is een voorwaarde voor zakelijk succes. Weten wie je bent en of je het juiste doet voor jezelf, je klanten of je bedrijf is essentieel. Helaas sneuvelt dit te vaak in de waan van de dag. Wat zou het mooi zijn als we onszelf al op jonge leeftijd aanleren om regelmatig over onszelf na te denken!

Nieuw onderdeel van de leerlijn: Professional Development

Die kans krijgen de laatstejaars studenten International Business van de HAN Hogeschool. In het curriculum Professional Development and Research onderzoeken zij wat hen drijft en motiveert, ter voorbereiding op hun afstudeeropdracht en carrière. Als onderdeel van deze leergang mochten wij een gastcollege verzorgen over zelfreflectie. Wij hebben niet lang hoeven nadenken over het verzoek om dit te doen. Wij willen graag de nieuwe generatie studenten leren kennen en met hen onze kennis delen. En we geloven dat zelfreflectie, hoewel het niet altijd voldoende aandacht krijgt in organisaties en  opleidingsprogramma’s, zeer waardevol kan zijn. Dat geldt zeker voor jonge mensen die nog zoekende zijn. 

Gezonde honderdjarigen

Een mooi middel voor zelfreflectie is ikigai, dit is een trainingstool gebaseerd op een Japanse traditie. Volgens die traditie heeft ieder mens een ‘ikigai’, een reden van bestaan. In lijn hiermee leven is één van de geheimen van een lang, tevreden en gezond bestaan, zoals de inwoners van Okinawa – het eiland met de oudste mensen ter wereld – dit leiden. Het is dus de kunst om je ikigai (reason for being) te kennen en deze te volgen. Dit vergroot de kans op een gezond en gelukkig leven.

24 procent van de jongeren is bang om een burn-out te krijgen

Uit een onderzoek van Metro van juli 2017 (N=1816 Nederlandse jongeren) tussen de 18 en 34 jaar blijkt dat 63 procent wel eens een psycholoog bezocht en ruim 38 procent op het moment van meten nog in therapie zat, voornamelijk vanwege werkdruk, de druk van het sociale leven of de combinatie daarvan. Redenen als ‘de behoefte eeuwig perfect te zijn op alle fronten’, ‘onzeker’, ‘de druk op het werk/stage is veel te hoog, want voor mij tien anderen’ en ‘te veel keuzes op jonge leeftijd’ worden vaak genoemd. Maar liefst 24 procent van de jongeren is dagelijks bang een burn-out te krijgen, 14 procent kenmerkt zichzelf als overspannen (bron: GGZnieuws.nl). Ook zien we in ons werk dat organisaties continu verbeteren en transformeren. En dat ook deze veranderingen maken dat medewerkers onvoldoende wendbaar zijn en thuis komen te zitten met burn-out klachten. Dit mag zo niet doorgaan. Wij willen stimuleren dat professionals meer bewust zichzelf kennen, ze behoeden voor burn-outs en helpen zelfreflectie beter toe te passen. Het belang om beter te leren reflecteren en op basis daarvan je loopbaan, carrière en leven vorm te geven is dus groter dan ooit.

Wat drijft je

Samen met de studenten zijn we opzoek gegaan naar wat hun drijft. Dit deden wij aan de hand van de vier gebieden van Ikigai (reason of being). Zij vroegen zich af: wat vind ik fijn om te doen, waar ben ik goed in, waar kan ik voor betaald worden en wat heeft de wereld eigenlijk nodig? Via het spel ‘crossing the line’ (bekend van het tv-programma over de streep) prikkelden we de studenten om harde keuzes te maken: wat vind ik nu werkelijk leuk? Ook voerden we gesprekken over hun persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld tijdens hun studie en stage in het buitenland. En, last but not least, gingen we in een quiz na waar ze goed in zijn. Zijn ze taak- of meer mensgericht, introvert of meer extravert?

Nieuw-onderdeel-van-de-leerlijn-Professional-Development

Confronterend 

De uitkomsten waren af en toe confronterend, maar de studenten waren er ook aangenaam door verrast. Ze zien nu beter in dat het goed is om tijd vrij te maken om je passie te vinden en te volgen. En om op gezette tijden onderzoekend te kijken naar jezelf en de organisatie waar je werkt. De studenten hebben met ikigai een mooi ijkpunt voor zelfreflectie in handen. Dit kan ze straks helpen bij het kiezen van de juiste werkkring. Ze kunnen bijvoorbeeld beter bepalen welke organisaties en projecten echt bij hen passen. 

Talent met zelfkennis 

Wij weten dat talent met zelfkennis een streepje voor heeft. Hetzelfde geldt voor de organisaties die deze jongeren gaan aannemen. Dat komt omdat mensen die goed weten wat ze willen meer bevlogen zijn en mogelijk minder gevoelig voor sociale en organisatiedruk. Kortom medewerkers die lekker in hun vel zitten presteren beter. Ze kiezen bewust voor organisaties in lijn met hun eigen idealen. Intrinsiek gemotiveerde medewerkers die staan voor een hoger doel zijn wendbaar en daarmee meer betrokken bij het realiseren van strategische doelen die bijdragen aan het verwezenlijken van klantbehoeftes en de organisatiedroom.

Fleur Verhagen en Willem Suppers, unconsultants iPM Partners

Dank aan alle enthousiaste studenten International Business en Mick Timmermans voor het mogelijk maken van deze onvergetelijke dag.

Gerelateerde blogs

Hoe digitale teamborden zorgen voor teamflow

Mark Wilde, 31-08-2020

In de vakantie konden we terugkijken op een bijzonder onderwijsjaar welke we samen met succes afsloten. Een seizoen met uitdagingen, waarin de onderwijssector heeft aangetoond uitermate flexibel te kunnen omgaan met de ontstane situatie en het belang van de student – het onderwijs moest immers doorgaan – altijd vooropstelt. Hoewel het geen doel op zich was, bleek het digitale teambord een welkom instrument om ook op afstand de "flow" erin te houden.

Lees verder

Meer tijd en geld vrij voor het onderwijs door de digitale onderwijsassistent

Robert Bukkems, 17-09-2019

Meer ruimte voor wat er echt toe doet in het onderwijs.

iPM Partners en Coforce introduceren de ‘digitale onderwijsassistent’. Deze op robottechnologie gebaseerde tool verlaagt de werkdruk: hét probleem in het onderwijs. Hiermee kunt u een einde maken aan onnodige administratieve bureaucratie en inefficiënte processen.

Lees verder