Blog & Updates

De staat van het onderwijs

Sanne Geelen , 29-04-2015

Auteur: Sanne Geelen
29-04-2015

Uit het onderwijsverslag 2013/2014 van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat Nederlandse leerlingen, in vergelijking met andere landen, lastig te motiveren zijn. Ongeveer 40% van de leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs vindt dat ze niet goed in staat zijn om ongeïnteresseerde pubers te motiveren.

Uit het onderwijsverslag blijkt ook dat sommige leraren last hebben van een gebrek aan motivatie. Grote verschillen vallen op tussen scholen wat betreft werkbeleving, ziekteverzuim en verloop van leraren. Op sommige scholen zijn leraren zeer gemotiveerd. Zij hebben er een actieve rol bij het maken van goed onderwijs. Dit zijn vooral scholen waar leraren en schoolleiders professionalisering belangrijk vinden. Daarnaast vormen de leraren een hecht team met dezelfde visie en is er een goed personeelsbeleid.

De scholen waar leerlingen goed gemotiveerd zijn, kenmerken zich door de volgende punten: goede schoolleiders en leraren(teams), ruimte in curricula en de organisatie van het onderwijs en een sterke verbetercultuur.

iPM Partners helpt u graag om uw onderwijsorganisatie te verbeteren. Hierbij is teamgevoel erg belangrijk. Docenten zijn individueel meestal gedreven, maar voelen zich niet altijd verbonden met hun organisatie als geheel. Terwijl onderwijskwaliteit en de vorming van studenten een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. We leren medewerkers in te zien wat hun aandeel is in het geheel en hoe ze nog meer kunnen betekenen voor hun studenten en hun organisatie. Dit verhoogt het werkplezier en daarmee de kwaliteit van het onderwijs.

Gerelateerde blogs

Gastcollege Summa College

Rosan Terken, 17-08-2018

Een voor een komen de studenten van het Summa College binnen. Het is hun laatste lesdag en vandaag staat nog een gastcollege gepland in het kader van burgerschap. Is dat nu nodig? Ik heb alles over zorg en medische handelingen toch al geleerd? Ik ben klaar om aan het werk te gaan. Maar wat betekent dat eigenlijk, wat staat je te wachten?

Lees verder

Hoe eigenaarschap heilzaam werkte bij Summa

Rose-Marie Manders, 28-02-2018

Team Retail BOL (niveau 4) van het Summa College kraakte in 2015 in zijn voegen. Dankzij teamontwikkeling en vers bloed is het tij gekeerd. De sleutel was eigenaarschap: taken toewijzen aan docenten. ‘We praten nu met het doel het onderwijs voor de student samen beter te maken.

Lees verder