Blog & Updates

De staat van het onderwijs

Sanne Geelen

Auteur: Sanne Geelen
29-04-2015

Uit het onderwijsverslag 2013/2014 van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat Nederlandse leerlingen, in vergelijking met andere landen, lastig te motiveren zijn. Ongeveer 40% van de leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs vindt dat ze niet goed in staat zijn om ongeïnteresseerde pubers te motiveren.

Uit het onderwijsverslag blijkt ook dat sommige leraren last hebben van een gebrek aan motivatie. Grote verschillen vallen op tussen scholen wat betreft werkbeleving, ziekteverzuim en verloop van leraren. Op sommige scholen zijn leraren zeer gemotiveerd. Zij hebben er een actieve rol bij het maken van goed onderwijs. Dit zijn vooral scholen waar leraren en schoolleiders professionalisering belangrijk vinden. Daarnaast vormen de leraren een hecht team met dezelfde visie en is er een goed personeelsbeleid.

De scholen waar leerlingen goed gemotiveerd zijn, kenmerken zich door de volgende punten: goede schoolleiders en leraren(teams), ruimte in curricula en de organisatie van het onderwijs en een sterke verbetercultuur.

iPM Partners helpt u graag om uw onderwijsorganisatie te verbeteren. Hierbij is teamgevoel erg belangrijk. Docenten zijn individueel meestal gedreven, maar voelen zich niet altijd verbonden met hun organisatie als geheel. Terwijl onderwijskwaliteit en de vorming van studenten een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. We leren medewerkers in te zien wat hun aandeel is in het geheel en hoe ze nog meer kunnen betekenen voor hun studenten en hun organisatie. Dit verhoogt het werkplezier en daarmee de kwaliteit van het onderwijs.

Gerelateerde blogs

Hoe digitale teamborden zorgen voor teamflow

Mark Wilde, 31-08-2020

In de vakantie konden we terugkijken op een bijzonder onderwijsjaar welke we samen met succes afsloten. Een seizoen met uitdagingen, waarin de onderwijssector heeft aangetoond uitermate flexibel te kunnen omgaan met de ontstane situatie en het belang van de student – het onderwijs moest immers doorgaan – altijd vooropstelt. Hoewel het geen doel op zich was, bleek het digitale teambord een welkom instrument om ook op afstand de "flow" erin te houden.

Lees verder

Meer tijd en geld vrij voor het onderwijs door de digitale onderwijsassistent

Robert Bukkems, 17-09-2019

Meer ruimte voor wat er echt toe doet in het onderwijs.

iPM Partners en Coforce introduceren de ‘digitale onderwijsassistent’. Deze op robottechnologie gebaseerde tool verlaagt de werkdruk: hét probleem in het onderwijs. Hiermee kunt u een einde maken aan onnodige administratieve bureaucratie en inefficiënte processen.

Lees verder