Blog & Updates

Hoe eigenaarschap heilzaam werkte bij Summa

Rose-Marie Manders

Auteur: Rose-Marie Manders
28-02-2018

Team Retail BOL (niveau 4) van het Summa College kraakte in 2015 in zijn voegen. Dankzij teamontwikkeling en vers bloed is het tij gekeerd. De sleutel was eigenaarschap: taken toewijzen aan docenten. ‘We praten nu met het doel het onderwijs voor de student samen beter te maken.

‘We geven de goede sfeer door aan studenten’

Eén strandwandeling in Normandië vergeet docent Nederlands Marie-Louise Gerards-Bakx nooit meer. Niet alleen omdat ze zo onder de indruk was van de historische plek waar D-Day heeft plaatsgevonden. Ook omdat ze het tijdens die vakantie in 2015 helemaal had gehad met haar werk. Marie-Louise: “Ik brulde over het strand: ik kan het niet meer, ik wil het niet meer.” Ze legt uit: “Onderwijs aan mbo-leerlingen vreet heel veel energie. Dat is alleen op te brengen als je goed samenwerkt, maar de sfeer in ons team was toen om te snijden. We vormden niet één front naar leerlingen en hielden elkaar niet aan afspraken.”

Op handen zitten

Niet alleen Marie-Louise had er last van dat team Retail BOL los zand was, ook de studenten. Zo kreeg de examinering forse kritiek. Het team slaagde er maar niet in om dit tij te keren. Het was aan de kersverse teamleider Helga Atteveld om een omslag te bewerkstellingen. Een pittige opgave. Het was Helga duidelijk dat ze uit een ander vaatje moest tappen. “Tegen mijn natuur in moest ik op mijn handen gaan zitten. Ik wilde dat mijn collega’s zelf de oplossingen zouden aandragen. Dus geen e-mails sturen of een overleg starten, als iets niet loopt. Alleen maar vragen: wat gaan we er aan doen? ”

Feedback geven

Om de prestaties te verbeteren en de sfeer om te krijgen, startte team Retail BOL met Teamkracht, een programma van iPM Partners. Marie-Louise stond hier aanvankelijk sceptisch tegenover. “Ik vroeg mij af of teamontwikkeling nog wel zin had. Ik dacht dat we een orkaan nodig hadden om ons team te veranderen.” Dat bleek mee te vallen. Door de inbreng van nieuwe collega’s en externe coaches ging er al snel een frisse wind waaien. Tijdens de tweede bijeenkomst van Teamkracht raakten collega’s diepgaand met elkaar in gesprek. Zij kwamen meer te weten over elkaars talenten, kwaliteiten en twijfels. Helga: “Collega’s die elkaar al heel lang kenden wisten van elkaar niet eens dat de ander van musicals of musea hield. Een slechte zaak. Als collega’s onvoldoende belangstelling tonen en elkaar niet goed kennen, is er ook geen sfeer om problemen op te lossen, prestaties te verbeteren of feedback te geven.”

Eigenaars benoemen 

Toen het basisvertrouwen binnen het team weer wat was hersteld, kon de volgende stap worden gezet. Die bestond uit het verdelen van verantwoordelijkheden. Drie ‘kartrekkers’ meldden zich aan om vaart in de teamontwikkeling te brengen. Marie-Louise was daar een van. Zij nam de verantwoordelijkheid voor betere teamafspraken. Het team besloot drie afspraken vast te leggen: studenten moeten hun boeken meenemen, mogen geen telefoon bij zich hebben en ze horen er fatsoenlijk uit te zien. Daarnaast ging team Retail BOL aan de slag om gezamenlijk tot een nauwgezette taakverdeling te komen. Aan de hand van de ‘reis’ die de student tijdens de opleiding aflegt, werden alle taken met bijbehorende tijdsbesteding in een schema gezet. Docenten gaven aan welke van die taken ze konden en welke ze wilden doen. Elke taak kreeg daarna een eigenaar, gebaseerd op ieders talenten en een goede verdeling.

Tijdens een vast kort prestatieoverleg op maandag bespreekt het team nu per taak de resultaten. Dat loopt lekker. Helga: “Vroeger praatte het team wel, maar nooit met het doel het samen beter te maken. Dat is nu anders.” Dankzij de duidelijke taakverdeling voelen alle docenten zich verantwoordelijk voor een deel van het geheel en zitten er bovenop. Helga: “Een voorbeeld zijn de stageovereenkomsten. Ik hoef niet meer alle docenten aan te schrijven of ze getekend zijn. De eigenaar regelt dat zelf met zijn of haar collega’s.”

Werkdruk opvangen 

Een enorm verschil vergeleken met vroeger is volgens Marie-Louise dat collega’s elkaar durven aanspreken op verantwoordelijkheden. “De teamontwikkeling heeft hier een doorslaggevende rol in gespeeld. Vreemde ogen dwingen. Als een externe coach je bewust maakt van wat bij jou ligt, kun je er niet onderuit.” Wat Helga een groot verschil vindt is dat het team de meeste problemen nu als gezamenlijke problemen beschouwt en ze wil oplossen. Ze geeft een voorbeeld: “Onze aanmeldingen zijn fors gestegen, wat zorgt voor extra werkdruk. Maar het team zet de schouders eronder. Zo hebben docenten een digitale integrale opdracht gemaakt, wat de werkdruk in de eerste klas verlaagt.” Dat het team nu één front is, merkte Helga ook toen de directie een door het team samengestelde jaarplanning afkeurde. “De directeur vond dat er te veel stageweken in stonden. Ik moest mijn mensen vertellen dat ik het plan er niet door had gekregen. Maar het team sloot de gelederen. In een middag lag er een nieuwe jaarplanning.”

Voelbare verbondenheid

De betere sfeer in het team uit zich in een naar 7,2 gestegen score op medewerkertevredenheid (was 5,4). En ook de nieuwe lichting studenten is veel tevredener. Dit verbaast Marie-Louise niet. Zij is trots op haar team: “We hebben zelf weer plezier in ons werk. Vroeger vertrokken mensen direct na hun les, nu blijven we vaak op school, in een gezamenlijke ruimte. We zijn er voor elkaar, zowel als het om werk gaat als om privé. Die verbondenheid voelen leerlingen. Met onze respectvolle omgang en volwassen manier van het oplossen van problemen geven we het juiste voorbeeld. We geven de goede sfeer door aan de studenten.”

 

 

Gerelateerde blogs

Hoe digitale teamborden zorgen voor teamflow

Mark Wilde, 31-08-2020

In de vakantie konden we terugkijken op een bijzonder onderwijsjaar welke we samen met succes afsloten. Een seizoen met uitdagingen, waarin de onderwijssector heeft aangetoond uitermate flexibel te kunnen omgaan met de ontstane situatie en het belang van de student – het onderwijs moest immers doorgaan – altijd vooropstelt. Hoewel het geen doel op zich was, bleek het digitale teambord een welkom instrument om ook op afstand de "flow" erin te houden.

Lees verder

Meer tijd en geld vrij voor het onderwijs door de digitale onderwijsassistent

Robert Bukkems, 17-09-2019

Meer ruimte voor wat er echt toe doet in het onderwijs.

iPM Partners en Coforce introduceren de ‘digitale onderwijsassistent’. Deze op robottechnologie gebaseerde tool verlaagt de werkdruk: hét probleem in het onderwijs. Hiermee kunt u een einde maken aan onnodige administratieve bureaucratie en inefficiënte processen.

Lees verder