Blog & Updates

iPM verzorgt werkatelier voor SOM: teamontwikkeling in het onderwijs

Rose-Marie Manders & Mark Wilde

Auteur: Rose-Marie Manders & Mark Wilde
19-10-2016

Op uitnodiging van de Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds (SOM) - een organisatie die stimuleert dat ontwikkelingen in het werkveld plaatsvinden en daarvoor o.a. subsidie ter beschikking stelt voor het MBO-onderwijs – heeft iPM Partners afgelopen vrijdag een “werkatelier” verzorgd tijdens de Inspiratiebijeenkomst 'Versnelling professionele dialoog in de MBO-praktijk'. De groep deelnemers was divers en bestond uit docenten, adviseurs, HRM-medewerkers, teamleiders, directie en bestuurders. Allen benieuwd naar mogelijkheden om teamontwikkeling en het voeren van de professionele dialoog een stap verder te brengen.

Teams in hun kracht, methodiek voor teamontwikkeling

Rose-Marie Manders en Mark Wilde hebben hen meegenomen in de door iPM Partners ontwikkelde methodiek ‘Teams in hun Kracht’. Ook hebben een teamleider en teamlid vanuit hun eigen praktijk verteld hoe ze ‘Teams in hun Kracht’ hebben ervaren en welke positieve ontwikkelingen het voor het team heeft opgeleverd. Een zeer geslaagde bijeenkomst met veel interactie tussen de deelnemers en veel herkenbare vragen waar teams en management mee te maken hebben in de dagelijkse praktijk. We bedanken SOM van harte voor de uitnodiging om onze kennis en ervaringen te delen en alle aanwezigen voor hun positieve reacties.

Gerelateerde blogs

Werkdruk wegnemen is niet alleen kwestie van geld

Robert Bukkems, 08-06-2017

Leerkrachten eisen tijdens de kabinetsformatie miljarden extra voor het basisonderwijs. Ze dreigen te staken. Ouders, onder aanvoering van presentatrice Sophie Hilbrand, verklaren zich solidair. Maar er is meer nodig dan geld om het vak aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld betere carrièreperspectieven en meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Lees verder

Geld alleen maakt meesters en juffen niet gelukkig

Robert Bukkems, 01-03-2017

Het succes van elke samenleving begint bij het kind. Maar het belang van de leerkracht in het basisonderwijs vertaalt zich in ons land niet in populariteit van het vak. Twee van de drie mannen die de pabo hebben gevolgd, staan niet voor de klas. Politieke partijen beloven in deze verkiezingstijd de salarissen in het onderwijs te verhogen en meer leerkrachten aan te stellen om de werkdruk te verlagen. Maar om het beroep aantrekkelijker te maken – en het onderwijs beter – is meer nodig dan geld alleen.

Lees verder