Blog & Updates

Meer tijd en geld vrij voor het onderwijs door de digitale onderwijsassistent

Robert Bukkems

Auteur: Robert Bukkems
17-09-2019

Digitale onderwijsassistent verlicht administratielast

Meer ruimte voor wat er echt toe doet in het onderwijs

iPM Partners en Coforce introduceren de ‘digitale onderwijsassistent’. Deze op robottechnologie gebaseerde tool verlaagt de werkdruk: hét probleem in het onderwijs. Hiermee kunt u een einde maken aan onnodige administratieve bureaucratie en inefficiënte processen.

De administratieve werkdruk is hoog in het Nederlandse onderwijs. Scholen moeten studentgegevens registreren en uitwisselen met andere spelers in de onderwijsketen. De administratieve processen zijn echter niet altijd even effectief en efficiënt ingericht.

Bij iPM Partners stuiten we regelmatig op deze problematiek. We werken nu al vijftien jaar in het onderwijsveld. En we hielpen al veel organisaties om met onze integrale aanpak processen en systemen te verbeteren. Een probleem dat we bijvoorbeeld vaak tegenkomen, is dat bronsystemen niet op elkaar aansluiten. Dit leidt tot veel handmatig werk en onnodige fouten. De tijd die dat kost kan niet aan studenten en het onderwijs besteed worden.

We vroegen ons af wat zou kunnen helpen om de steeds verder toenemende administratieve last in het onderwijs te verlichten. Zo kwamen we uit op robottechnologie, om precies te zijn Robotic Process Automation (RPA). Dit is een effectief middel om administratieve processen efficiënter te maken.

Wij waren niet de enige die deze kans zagen. Het in RPA gespecialiseerde bedrijf Coforce en onze trouwe onderwijsklant ROC Midden-Nederland geloofden er ook in en zij waren bereid te investeren. Met hen hebben we de digitale onderwijsassistent ontwikkeld. Deze op robottechnologie gebaseerde tool, die onafhankelijk van andere systemen werkt, neemt taken foutloos over. Onze eerste ervaringen hiermee zijn super: het werkt!

Wij denken dat heel veel onderwijsorganisaties gebaat zijn bij robotisering van administratieve processen. Reden om onze ervaringen en die van onze klanten en Coforce te delen in een inspiratiegids. Wilt u weten of RPA ook iets voor uw organisatie kan betekenen? Download dan snel Meer tijd en geld vrij voor het onderwijs door de digitale onderwijsassistent

Gerelateerde blogs

Hoe digitale teamborden zorgen voor teamflow

Mark Wilde, 31-08-2020

In de vakantie konden we terugkijken op een bijzonder onderwijsjaar welke we samen met succes afsloten. Een seizoen met uitdagingen, waarin de onderwijssector heeft aangetoond uitermate flexibel te kunnen omgaan met de ontstane situatie en het belang van de student – het onderwijs moest immers doorgaan – altijd vooropstelt. Hoewel het geen doel op zich was, bleek het digitale teambord een welkom instrument om ook op afstand de "flow" erin te houden.

Lees verder

Gastcollege Summa College

Rosan Terken, 17-08-2018

Een voor een komen de studenten van het Summa College binnen. Het is hun laatste lesdag en vandaag staat nog een gastcollege gepland in het kader van burgerschap. Is dat nu nodig? Ik heb alles over zorg en medische handelingen toch al geleerd? Ik ben klaar om aan het werk te gaan. Maar wat betekent dat eigenlijk, wat staat je te wachten?

Lees verder