Blog & Updates

Menselijke maat terug in het mbo. Maar hoe?

Robert Bukkems

Auteur: Robert Bukkems
18-03-2016

Splitsen in colleges

Om de menselijke maat terug te brengen, heeft Bussemaker het plan gelanceerd om mbo-instellingen met meer dan 5.000 leerlingen te verplichten zich op te splitsen. Dat kan bijvoorbeeld in kleinschalige colleges met een duidelijke signatuur. De minister juicht initiatieven zoals die bij ROC Midden-Nederland toe. In een door het ministerie van Onderwijs gepubliceerde video wordt onze klant terecht opgevoerd als een organisatie waarbij dit splitsen in colleges goed werkt.

Reputatie mbo 

Het plan van Bussemaker om de mbo’s op te splitsen, klinkt logisch. Toch heeft het veel kritiek te verduren gekregen. Dat gebeurde onder meer tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. De MBO-Raad vindt dat haar uitspraken over grote logge organisaties de reputatie van het mbo geen goed hebben gedaan. De belangenorganisatie wijst erop dat uit onderzoek blijkt dat het juist beter gaat met het mbo. De uitspraken van Bussemaker miskennen volgens de MBO-Raad de inspanningen van vele mbo-organisaties om zich te verbeteren.

Ruimte voor eigenheid

Misschien zijn de reacties ook wel zo fel, omdat het voorstel van splitsing de schijn wekt dat er simpele oplossingen zijn. Na alle (door de politiek aangejaagde) schaalvergroting worden kleinere units ineens opgevoerd als hét wondermiddel. Maar de menselijke maat terugbrengen is natuurlijk nooit een kwestie van één ingreep in de organisatiestructuur. Het gaat erom dat de organisatie aan de ene kant profiteert van de schaalgrootte, met bijvoorbeeld soepele ondersteunende processen. Terwijl ze daarnaast elk college ruimte kan geven voor eigenheid. Daarvoor moet je aan de slag met teams en mensen, zoals ROC Midden-Nederland dat ook heeft gedaan.

Stappen extra

De enigen die ervoor kunnen zorgen dat studenten zich gekend voelen, zijn uw medewerkers. Het valt echter niet altijd mee om ze zover te krijgen dat ze een stap extra zetten voor de organisatie. Medewerkers moeten vaak veel tegelijk. Dit kan leiden tot een gevoel van hollen en stilstaan, met weinig (mentale) ruimte om vooruit te kijken en te werken aan organisatiedoelen. Terwijl juist daar de kansen liggen. Docenten, bijvoorbeeld, zijn zeer gedreven als het om het onderwijs gaat. Maar ze voelen zich niet altijd even verbonden met andere organisatiedoelen. Denk aan goede instroom, stagebegeleiding, onderwijsontwikkeling en contact met werkgevers. Toch zijn dit de dingen die voor studenten het verschil kunnen maken.

Menselijke maat

Het is de kunst om teams zo in te richten en te trainen dat teamleden met focus, energie en plezier samen stappen extra zetten. De menselijke maat begint bij die ene docent die die ruimte voelt.

Bekijk onze resultaten in het mbo.