Blog & Updates

Professionalisering van het mbo

Robert Bukkems

Auteur: Robert Bukkems
22-06-2015

Aandacht voor leraren en teams in hun kracht!

Voor het mbo staan de komende jaren in het teken van verdere professionalisering. Dit is hét thema van het MBO-akkoord, waarmee het kabinet het onderwijs wil verbeteren. Via het akkoord komt de komende jaren een kwart miljard euro vrij. Organisaties die aan de weg timmeren, kunnen aanspraak maken op subsidies. Dit jaar investeren ze in het bijzonder in programma’s die zich richten op het professionaliseren van het onderwijsvak, zoals Leerkracht.

Meer aandacht voor het vak van doceren, is mooi. Docenten zijn immers doorslaggevende schakels in de onderwijskwaliteit. Als leraren beter presteren, doen studenten het beter en uiteindelijk ook de organisatie. Toch zou het jammer zijn als het blijft bij extra aandacht voor de individuele kwaliteiten van docenten. Om de organisatie als geheel te kunnen verbeteren, moet je werken aan het functioneren van die individuen in teams. Naast extra aandacht voor de leerkracht is dus ook extra aandacht nodig voor ‘teamkracht’. Zowel in de onderwijs- als in de ondersteunende teams.

Uitdagingen in het onderwijs, zoals goede onderwijskwaliteit, instroom, begeleiding van studenten, voorkomen van schooluitval, aansprekende curricula en aansluiting van het onderwijsaanbod op de arbeidsmarkt, zijn alleen effectief aan te pakken in teamverband. Op dit punt is veel te verbeteren. Teams presteren lang niet altijd optimaal: medewerkers in het mbo spreken elkaar weinig aan, doen zaken dubbel, overleggen ineffectief en werken weinig samen. Ook weten ze soms maar half waarom het in hun organisatie werkt zoals het werkt. Dat hoeft niet. Het is mogelijk om teams veel beter tot een geheel te smeden en de energie effectiever te richten op de studenten, het werkveld en de doelen van de instelling!

Op basis van onze ervaringen met teamverbetering in het bedrijfsleven, de zorg en diverse ROC’s hebben wij een effectieve en bewezen aanpak ontwikkeld: Teams in hun kracht. Daarin gaan we praktisch aan de slag met zowel onderwijs- als ondersteunende teams. We vertalen de strategie naar het dagelijkse werk. Aan de hand van teamborden gaan we in gesprek over of de teamdoelen helder zijn, wat mensen daaraan kunnen bijdragen en wat die bijdrage dan is. Vervolgens kijken we naar de rolverdeling en hoe we effectiever kunnen samen werken. We ontdekken wie welke talenten heeft en koppelen dat aan het halen van de teamdoelen. De ene medewerker is goed in onderwijsontwikkeling, de ander in verzuim, de ander heeft talent voor ICT-innovatie, weer een ander is goed in het leggen van contacten met het bedrijfsleven. Net als een leerkracht het beste uit een student haalt, haalt teamkracht het beste uit elk teamlid.

Teams in hun kracht kenmerkt zich door teamontwikkeling en resultaatgerichtheid. Teams brengen de basis op orde en maken heldere afspraken, waaraan medewerkers zich verbinden. Door steeds effectiever samen te werken wordt het beste uit ieder individu gehaald en elk talent benut. We leren teams hoogfrequent en kort te overleggen over wat nu belangrijk is, dit in hapklare brokken op te delen en aan te pakken in de goede volgorde. Met meer rust en minder ruis komt er meer ruimte om aandacht te besteden aan wat er toe doet, de studenten, het werkveld, de onderwijskwaliteit. Ze krijgen bijvoorbeeld meer tijd om nieuwe leerlingen een warm welkom te heten, meer tijd voor werkplekbezoeken, voor intensievere samenwerking met het bedrijfsleven en de onderwijskolom, voor het herontwerp en goed opzetten van de kwalificatiedossiers. Er komt, kortom, ruimte om van buiten naar binnen te kijken en co-creatie, een belangrijk doel van het MBO-akkoord. Bij het vernieuwen van het onderwijs zijn teams de spil, ook na deze ‘jaren van de professionalisering’.

Een aantal ROC-instellingen hebben voor ‘teams in hun kracht’ aanvragen uitstaan bij de Stichting Onderwijsarbeidsmarkt Fonds (SOM) in het kader van de regeling versnelling professionalisering dialoog MBO-instellingen.

Robert Bukkems

NB Wilt u ook uw teamkracht vergroten? Mail of bel mij (robert.bukkems@ipmpartners.nl, 06-29006342). Wilt u meer weten over onze aanpak en onze referenties, bekijk onze behaalde resultaten in het onderwijs.

Gerelateerde blogs

Meer tijd en geld vrij voor het onderwijs door de digitale onderwijsassistent

Robert Bukkems, 17-09-2019

Meer ruimte voor wat er echt toe doet in het onderwijs.

iPM Partners en Coforce introduceren de ‘digitale onderwijsassistent’. Deze op robottechnologie gebaseerde tool verlaagt de werkdruk: hét probleem in het onderwijs. Hiermee kunt u een einde maken aan onnodige administratieve bureaucratie en inefficiënte processen.

Lees verder

Gastcollege Summa College

Rosan Terken, 17-08-2018

Een voor een komen de studenten van het Summa College binnen. Het is hun laatste lesdag en vandaag staat nog een gastcollege gepland in het kader van burgerschap. Is dat nu nodig? Ik heb alles over zorg en medische handelingen toch al geleerd? Ik ben klaar om aan het werk te gaan. Maar wat betekent dat eigenlijk, wat staat je te wachten?

Lees verder