Blog & Updates

ROC Midden Nederland is tijd vooruit met instroomprogramma

Robert Bukkems

Auteur: Robert Bukkems
29-11-2016

ROC Midden Nederland laat iedere student zich welkom voelen met ‘Welkom’. Hiermee voldoet het aan de nieuwe eisen aan het mbo, die overigens niet de aanleiding waren voor het instroomprogramma.

Iedereen Welkom

Mbo’s krijgen vanaf studiejaar 2018/2019 te maken met een ingrijpende wetswijziging. Zij moeten alle studenten die zich voor 1 april melden zonder meer toelaten tot de gekozen opleiding, behalve als het een zogeheten ‘selectieopleiding’ betreft.

De enige voorwaarde voor toelating is straks nog de juiste vooropleiding. Het stellen van aanvullende eisen, zoals extra begeleiding, intakegesprekken of het succesvol afleggen van een test, is dan niet langer toegestaan. Studenten hebben zo snel de zekerheid dat zij kunnen starten. Scholen worden geacht studenten die extra zorg nodig hebben ná de start van hun opleiding te begeleiden.  

Instroom naar voren

Deze wetswijziging heeft grote gevolgen voor het instroomproces van mbo’s. De school heeft minder inspraak over de toelating. Mbo’s kunnen niet meer sturen wie waar past, maar moeten luisteren naar de voorkeur van studenten. De keuze ligt dus bij de student en niet bij het onderwijs. Dat is voor veel scholen een grote omslag.

Nog een gevolg is dat het aantal vroege inschrijvers gaat stijgen. De ‘voor 1 april-voorwaarde’ betekent voor mbo’s dat de verwerking van de instroom eerder begint. Het verwerken verschuift van het nu vaak drukke tweede kwartaal, naar eerder in het jaar. Het instroomteam moet dus vroeger aan de bak.

Kennismaking

ROC Midden Nederland is al klaar voor de toekomst. Zonder dat de nieuwe wetgeving hiervoor de aanleiding was, loopt de onderwijsinstelling voorop met ‘Welkom’. Mooi aan dit in 2016 gestarte programma is dat het is ontstaan vanuit de bedoeling om alle studenten zich welkom te laten voelen. Dat werkt motiverender, dan wanneer regelgeving de aanleiding zou zijn geweest. 

Welkom richt zich op een snelle en gastvrije benadering van aspirant-studenten. Met dit programma heeft ROC Midden Nederland niet alleen het proces gestroomlijnd, maar ook de houding en communicatie verbeterd. Een centraal team screent de aanmeldingen. Studenten krijgen vervolgens zo snel mogelijk een uitnodiging voor de juiste activiteiten.

ROC Midden Nederland organiseert inspirerende kennismakingsbijeenkomsten. Managers, docenten en enthousiaste studenten verwelkomen daar de toekomstige studenten. Zo kunnen de aspiranten kennis nemen van de inhoud van hun studie, het vakgebied en het toekomstige werkveld. Studenten die nog twijfelen over hun keuze of die extra begeleiding nodig hebben, krijgen een persoonlijk gesprek. Afwijzen van studenten komt in principe niet meer voor.

Hoger aantal plaatsingen

iPM Partners mocht ROC Midden Nederland bijstaan bij het ontwikkelen, uitwerken en invoeren van Welkom. Tijdens die ondersteuning is aandacht besteed aan de veranderingen. Onderdeel van de ondersteuning was het opzetten van een centraal screeningsteam en het trainen van instroomcoördinatoren en –professionals.

We zijn trots op het eindresultaat dat ROC Midden Nederland heeft bereikt. Want Welkom heeft geleid tot een hoger aantal plaatsingen dan ooit. Bovendien leiden aanmeldingen nu vaker daadwerkelijk tot een plaatsing (zoals blijkt uit een gestegen conversiepercentage). Met dit nieuwe instroomprogramma is ROC Midden Nederland helemaal klaar voor 2018. Ze kunnen studenten zonder onnodige drempels plaatsen en de juiste begeleiding bieden.

Wilt u ook snel inspelen op de wijziging, bijvoorbeeld met een nieuw programma? Mail dan met Robert Bukkems

 

Gerelateerde blogs

Werkdruk wegnemen is niet alleen kwestie van geld

Robert Bukkems, 08-06-2017

Leerkrachten eisen tijdens de kabinetsformatie miljarden extra voor het basisonderwijs. Ze dreigen te staken. Ouders, onder aanvoering van presentatrice Sophie Hilbrand, verklaren zich solidair. Maar er is meer nodig dan geld om het vak aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld betere carrièreperspectieven en meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Lees verder

Geld alleen maakt meesters en juffen niet gelukkig

Robert Bukkems, 01-03-2017

Het succes van elke samenleving begint bij het kind. Maar het belang van de leerkracht in het basisonderwijs vertaalt zich in ons land niet in populariteit van het vak. Twee van de drie mannen die de pabo hebben gevolgd, staan niet voor de klas. Politieke partijen beloven in deze verkiezingstijd de salarissen in het onderwijs te verhogen en meer leerkrachten aan te stellen om de werkdruk te verlagen. Maar om het beroep aantrekkelijker te maken – en het onderwijs beter – is meer nodig dan geld alleen.

Lees verder