Blog & Updates

Naar de top dankzij teamontwikkeling

Rose-Marie Manders

Auteur: Rose-Marie Manders
20-04-2017

Summa Uiterlijke verzorging scoort bij de student

Met optimaal functionerende teams in het onderwijs maak je niet alleen docenten maar ook studenten blij. Dat bewijst het Summa College in Eindhoven. Mede dankzij het vergroten van eigenaarschap, kennen van ieders talenten en doelmatig werkoverleg staat de mbo-opleiding Uiterlijke verzorging nu in de top-3 van de Keuzegids Mbo.

Docenten in het middelbaar onderwijs moeten van alles. Naast hun werk voor de klas wemelt het van taken. Denk aan roosteren, open dagen of stagebegeleiding. Dat zorgt voor een hoge werkdruk. Dit kan de kwaliteit van een mbo-opleiding negatief beïnvloeden. Studenten hebben er last van als bepaalde zaken niet goed zijn geregeld. Hoeveel winst je kunt behalen door duidelijkheid te scheppen blijkt bij het Summa College. De opleiding Uiterlijke verzorging ging samen met iPM Partners anderhalf jaar geleden aan de slag met teamontwikkeling. De taakverdeling werd onder handen genomen, gezamenlijke doelen werden vastgesteld en het werkoverleg werd verbeterd.

Betrokkenheid vergroot

Teamleider Joanne Lankhuijzen (links op de foto) vertelt dat de docenten dankzij de teamontwikkeling veel meer op een lijn zitten met elkaar en soepeler samenwerken. Zij zijn eigenaar gemaakt van bepaalde verantwoordelijkheden, zoals de instroom van nieuwe studenten. Daarbij is nadrukkelijk gekeken waar de interesses en talenten liggen. “We zorgen ervoor dat de docenten kunnen doen waar ze goed in zijn. Je ziet collega’s opbloeien”, vertelt Lankhuijzen. Volgens de teamleider denken collega’s nu vaker na over hoe zaken op organisatieniveau beter kunnen. Bijvoorbeeld over de vraag: hoe voorkomen we dat studenten vroegtijdig de opleiding verlaten? Docenten voelen zich veel meer betrokken bij het behalen van teamdoelen. Ze delen de vorderingen in het behalen van die doelen met hun collega’s tijdens het teamoverleg. 

Miscommunicatie

Het teamoverleg is anders georganiseerd dan voorheen. De vergaderingen van de twee teams van Uiterlijke verzorging liepen vroeger niet altijd lekker. Doordat de teams over alles afzonderlijk overlegden ontstond miscommunicatie, bijvoorbeeld over de vakinhoud. Je kreeg misverstanden over zoiets als de vraag of je een wenkbrauw met een pincet moet epileren of met hars. Dit zorgde voor verwarring onder studenten.

Kern van het nieuwe overleg is een korte weekstart op de maandagochtend. Een gedigitaliseerd teambord fungeert als verzamelplaats voor alle informatie en voorkomt een overvloed aan e-mails. De procedures voor het overleg zijn duidelijk vastgelegd. Vakinhoudelijke kwesties zijn taboe. Die moeten aan de orde komen tijdens een afzonderlijk vakgroep-overleg later in de week. Hierdoor is meer tijd ontstaan voor overleg over de student, zoeken docenten elkaar meer op en benutten zij de tijd voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 

Weerstand

Rianne Donkers (rechts op de foto), een docent die weekstarts leidt, vertelt dat de veranderingen aanvankelijk weerstand opriepen. “De gedachte was: er komt weer iets bij en we hebben het al zo druk. Gelukkig heeft een voorbereidende werkgroep ervoor gezorgd dat de collega’s het belang gingen inzien.” Cruciaal is volgens Donkers geweest dat de doelen samen worden vastgesteld. “Dat betrekt collega’s bij het halen ervan. De sfeer sloeg om toen de eerste resultaten kwamen. Nu merk je dat collega’s zelf initiatief nemen om  organisatiedoelen te halen.” 

Acht voor studenttevredenheid

Een doel dat Uiterlijke verzorging zich stelde was een acht voor studenttevredenheid in de landelijke JOB-enquête. Samen met studenten is hard gewerkt aan een aantal verbeterpunten. Uiterlijke verzorging steeg hierdoor sterk in de JOB-enquête en dat zorgde er weer voor dat de opleiding in de top-3 van de meest recente Keuzegids Mbo belandde. Lankhuijzen gelooft dat de teamontwikkeling heeft bijgedragen aan het behalen van de hoge score. “Wij kunnen nu veel gerichter werken aan kwaliteit. Daar worden niet alleen onze docenten gelukkiger van maar vooral ook onze studenten.”

sv-topopleiding-summa-teamontwikkeling