Blog & Updates

Onderwijs

Meer tijd en geld vrij voor het onderwijs door de digitale onderwijsassistent

Robert Bukkems

Meer ruimte voor wat er echt toe doet in het onderwijs.

iPM Partners en Coforce introduceren de ‘digitale onderwijsassistent’. Deze op robottechnologie gebaseerde tool verlaagt de werkdruk: hét probleem in het onderwijs. Hiermee kunt u een einde maken aan onnodige administratieve bureaucratie en inefficiënte processen.

Lees verder

Gastcollege Summa College

Rosan Terken

Een voor een komen de studenten van het Summa College binnen. Het is hun laatste lesdag en vandaag staat nog een gastcollege gepland in het kader van burgerschap. Is dat nu nodig? Ik heb alles over zorg en medische handelingen toch al geleerd? Ik ben klaar om aan het werk te gaan. Maar wat betekent dat eigenlijk, wat staat je te wachten?

Lees verder

Hoe eigenaarschap heilzaam werkte bij Summa

Rose-Marie Manders

Team Retail BOL (niveau 4) van het Summa College kraakte in 2015 in zijn voegen. Dankzij teamontwikkeling en vers bloed is het tij gekeerd. De sleutel was eigenaarschap: taken toewijzen aan docenten. ‘We praten nu met het doel het onderwijs voor de student samen beter te maken.

Lees verder

Aangenaam kennis te maken met… jezelf

Fleur Verhagen

Zelfkennis is een voorwaarde voor zakelijk succes. Weten wie je bent en of je het juiste doet voor jezelf, je klanten of je bedrijf is essentieel. Helaas sneuvelt dit te vaak in de waan van de dag. Wat zou het mooi zijn als we onszelf al op jonge leeftijd aanleren om regelmatig over onszelf na te denken!

Lees verder

Werkdruk wegnemen is niet alleen kwestie van geld

Robert Bukkems

Leerkrachten eisen tijdens de kabinetsformatie miljarden extra voor het basisonderwijs. Ze dreigen te staken. Ouders, onder aanvoering van presentatrice Sophie Hilbrand, verklaren zich solidair. Maar er is meer nodig dan geld om het vak aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld betere carrièreperspectieven en meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Lees verder

Vol = Vol

Peter Geelen

Het instroomproces bij onderwijsinstellingen is een zeer cruciaal proces. Zonder instroom geen leerlingen en zonder leerlingen geen bekostiging (=geld van de overheid). Je zou dus zeggen dat er een gestroomlijnd instroomproces is, waarbij iedere persoon die interesse toont in de opleiding met open armen wordt ontvangen en, nadat goed is gekeken welke opleiding het beste bij deze persoon past, ook direct geplaatst. Zeker bij onderwijsinstellingen is dit goed mogelijk, omdat ze vaak het hele scala aan opleidingen bieden. En toch werkt het niet overal zo.

Lees verder

Summa College en iPM Partners stimuleren nieuwe zorgondernemers

Willem Suppers

Op 17 en 19 mei vonden de Doe-dagen plaats voor de studenten verpleegkunde bij het Summa College. Het onderwerp? Aandacht voor ondernemen in de zorg. Iedere dag keuzes maken voor je eigen idealen en gaan staan voor wat je zelf wilt bereiken in de zorg.

Lees verder

Menselijke maat terug in het mbo. Maar hoe?

Robert Bukkems

De menselijke maat moet terug in het mbo. Een mbo’er mag zich geen nummer voelen in een grote logge organisatie met anonieme gangen. Talenten moeten beter worden herkend en erkend. Dit stelde niemand minder dan minister van Onderwijs Jet Bussemaker. Ze deed dit bij het presenteren van voorstellen voor het verbeteren van het mbo aan de Tweede Kamer.

Lees verder

Professionalisering van het mbo

Robert Bukkems

Aandacht voor leraren en teams in hun kracht!

Voor het mbo staan de komende jaren in het teken van verdere professionalisering. Dit is hét thema van het MBO-akkoord, waarmee het kabinet het onderwijs wil verbeteren. Via het akkoord komt de komende jaren een kwart miljard euro vrij. Organisaties die aan de weg timmeren, kunnen aanspraak maken op subsidies. Dit jaar investeren ze in het bijzonder in programma’s die zich richten op het professionaliseren van het onderwijsvak, zoals Leerkracht.

Lees verder

De staat van het onderwijs

Sanne Geelen

Uit het onderwijsverslag 2013/2014 van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat Nederlandse leerlingen, in vergelijking met andere landen, lastig te motiveren zijn. Ongeveer 40% van de leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs vindt dat ze niet goed in staat zijn om ongeïnteresseerde pubers te motiveren.

Lees verder