Hoe maakt u het verschil in kwaliteit en service?

Onderwijsorganisaties moeten zich meer dan ooit onderscheiden. Goede docenten zijn schaars en studenten worden kieskeuriger. Ze kijken meer dan ooit naar gegevens over het presteren van uw school. Maar het verschil maken valt veel organisaties tegen: zij zijn vanwege fusies vaak groot en bureaucratisch ingericht.

 

 

 

Een belangrijke opgave voor onderwijsorganisaties is om te focussen op studenten en het werkveld. Dat kan via een heldere visie. Die op papier zetten lukt u waarschijnlijk wel. Het is lastiger om de strategie ook tot leven te wekken bij uw mensen en haar om te zetten in resultaten. Organisatiedoelen, zoals het begeleiden van studenten en het tegengaan van uitval, kunnen uit het zicht raken in de hectiek van het werk.

Systemen vereenvoudigen 

Met iPM in het onderwijs brengt u weer lijn in de samenwerking. Samen met uw medewerkers formuleren we heldere doelen en vertalen die naar de werkvloer. We maken uw mensen sterker via teamontwikkeling, vergroten het onderling vertrouwen en zorgen voor effectiever overleg. Zodat zij gaan focussen op wat voor studenten belangrijk is. Alleen de mensen op de werkvloer kunnen immers waarmaken wat de school belooft.

Samenhang aanbrengen

Wij helpen u samenhang aan te brengen in het geven van goed onderwijs, teamontwikkeling, professionalisering en bedrijfsvoering. We zorgen voor overzicht en transparantie door het vereenvoudigen van systemen en projecten. Waardoor u werkelijk grip krijgt op het verbeteren van de kwaliteit. U vindt de knoppen waar u aan kunt draaien. 

Hoe iPM Partners u hierbij kan helpen? Bel Robert Bukkems

Robert Bukkems - Partner met hart voor onderwijs en zorg
Robert BukkemsPartner met hart voor onderwijs en zorg

iPM Partners & Het verschil maken in kwaliteit en service

Werkdruk wegnemen is niet alleen kwestie van geld
blog

Werkdruk wegnemen is niet alleen kwestie van geld

Robert Bukkems

Leerkrachten eisen tijdens de kabinetsformatie miljarden extra voor het basisonderwijs. Ze dreigen te staken. Ouders, onder aanvoering van presentatrice Sophie Hilbrand, verklaren zich solidair. Maar er is meer nodig dan geld om het vak aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld betere carrièreperspectieven en meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Lees meer
Geld alleen maakt meesters en juffen niet gelukkig
blog

Geld alleen maakt meesters en juffen niet gelukkig

Robert Bukkems

Het succes van elke samenleving begint bij het kind. Maar het belang van de leerkracht in het basisonderwijs vertaalt zich in ons land niet in populariteit van het vak. Twee van de drie mannen die de pabo hebben gevolgd, staan niet voor de klas. Politieke partijen beloven in deze verkiezingstijd de salarissen in het onderwijs te verhogen en meer leerkrachten aan te stellen om de werkdruk te verlagen. Maar om het beroep aantrekkelijker te maken – en het onderwijs beter – is meer nodig dan geld alleen.

Lees meer

Zijn passie? Het onderwijs en de zorg beter maken!

Robert Bukkems

'Verbeteren begint altijd met het samen eens worden waar je samen naartoe gaat. Dat heb ik tijdens bergtochten geleerd, maar dat geldt ook in het onderwijs.'

Lees meer over Roberts talenten en drijfveren