Hoe speelt u in op veranderingen in wetgeving en vraag?

In de onderwijssector zijn veranderingen eerder regel dan uitzondering. Organisaties moeten zich voortdurend aanpassen aan nieuwe regels en inspelen op de laatste wensen van studenten en de arbeidsmarkt. Wij leren u hierin vooroplopen.

 

iPM voor het onderwijs helpt u bij het inspelen op alle veranderingen die op scholen afkomen. Wij denken mee over hoe uw management de processen kan aanpassen aan de eisen van de tijd. Daarna gaan we met uw mensen in gesprek over hoe het beter kan op de werkvloer en ontwerpen het proces, indien nodig, helemaal opnieuw.

Draagvlak en trots

Door onze uitgebreide ervaring in het onderwijs weten we veel over onderwijsprocessen zoals instroom, opleiden & vormen, roosteren, werkplekleren, verzuim, studiebegeleiding en examineren. Wij kunnen u ondersteunen bij het invoeren en borgen van verbeteringen op deze terreinen.

Maar het blijft niet bij het aanpassen van de structuur, we werken ook aan de cultuur. We betrekken uw medewerkers bij de veranderingen en maken de resultaten voor hen zichtbaar. Daardoor ontstaat draagvlak en worden mensen trots.

Hoe iPM Partners u hierbij kan helpen? Bel Robert Bukkems

Robert Bukkems - Partner met hart voor onderwijs en zorg
Robert BukkemsPartner met hart voor onderwijs en zorg

iPM Partners & Inspelen op veranderingen in wetgeving en vraag

Aanmoedigingscultuur leidt tot meer verhuur
blog

Aanmoedigingscultuur leidt tot meer verhuur

Willem Suppers

Woningcorporaties moeten inspelen op veranderingen in markt en maatschappij. Dat lukt alleen als de organisatie ook verandert. Poort6 werkte met hulp van iPM Partners aan een aanmoedigingscultuur en bracht meer structuur aan. Resultaat: minder leegstand, snellere doorlooptijden en een hogere klanttevredenheid.

Lees meer
Werkdruk wegnemen is niet alleen kwestie van geld
blog

Werkdruk wegnemen is niet alleen kwestie van geld

Robert Bukkems

Leerkrachten eisen tijdens de kabinetsformatie miljarden extra voor het basisonderwijs. Ze dreigen te staken. Ouders, onder aanvoering van presentatrice Sophie Hilbrand, verklaren zich solidair. Maar er is meer nodig dan geld om het vak aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld betere carrièreperspectieven en meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Lees meer
Geld alleen maakt meesters en juffen niet gelukkig
blog

Geld alleen maakt meesters en juffen niet gelukkig

Robert Bukkems

Het succes van elke samenleving begint bij het kind. Maar het belang van de leerkracht in het basisonderwijs vertaalt zich in ons land niet in populariteit van het vak. Twee van de drie mannen die de pabo hebben gevolgd, staan niet voor de klas. Politieke partijen beloven in deze verkiezingstijd de salarissen in het onderwijs te verhogen en meer leerkrachten aan te stellen om de werkdruk te verlagen. Maar om het beroep aantrekkelijker te maken – en het onderwijs beter – is meer nodig dan geld alleen.

Lees meer

Zijn passie? Het onderwijs en de zorg beter maken!

Robert Bukkems

'Verbeteren begint altijd met het samen eens worden waar je samen naartoe gaat. Dat heb ik tijdens bergtochten geleerd, maar dat geldt ook in het onderwijs.'

Lees meer over Roberts talenten en drijfveren