iPM in het onderwijs

iPM is een integrale verbeteraanpak die uw medewerkers mobiliseert om uw cliënten op één te zetten. Samen geven uw mensen invulling aan de strategie en zetten deze om in resultaten. Dit vertaalt zich in een hogere onderwijskwaliteit, tevredener studenten en werkveld, minder werkdruk en een gezondere bedrijfsvoering. iPM biedt alle aspecten van prestatieverbetering, zoals strategievorming, procesverbetering en teamontwikkeling, maar heeft één duidelijke focus: effectiever samenwerken in de keten. 

Strategie tot leven wekken

Onder medewerkers in het onderwijs leven organisatiedoelen vaak onvoldoende. Dat kan meerdere oorzaken hebben: de doelen zijn onduidelijk, de afstand tussen top en vloer is te groot of uw mensen komen om in taken. Samen met u leggen we vast waarop u gaat focussen en wanneer u vindt dat u succesvol bent. Vervolgens helpen wij u bij het vertalen van de doelen naar de werkvloer. Via visuele middelen, zoals een strategiekaart of een teambord, wekken we ze tot leven. Doordat uw mensen aan de slag gaan met doelen en zich eigenaar voelen, haalt u uw resultaten. 

Tactiek wijzigen

Hoe de student het onderwijs ervaart, hangt niet alleen af van de vakbekwaamheid van docenten. Ook de ondersteunende processen spelen hierin een doorslaggevende rol. Met iPM voor het onderwijs verbetert u de cruciale processen van de studentreis: van open dag tot nazorg na diplomering. We wijzigen de tactiek: we veranderen de manier waarop u het werkproces inricht. We gaan na of u voor taken ondersteunende medewerkers of docenten wilt inzetten. We maken de resultaten meetbaar via inzichtelijke en met elkaar samenhangende indicatoren (KPI’s), zodat uw mensen de vorderingen zelf kunnen peilen. 

Teams volwassener maken

Medewerkers in het onderwijs ervaren een hoge werkdruk. Met het ontwikkelingsprogramma Teamkracht zorgen we voor meer focus in teams. Uw mensen gaan werken aan wat volgens hun studenten het belangrijkst is. We kijken naar de vitaliteit, diversiteit en balans in het team, we boren talenten aan en we wijzen taakeigenaren aan. Dit geeft energie en verbetert de werksfeer. Uw teams gaan beter samenwerken en effectiever overleggen. Ook gaan ze aan de slag met een aanmoedigingscultuur. Dit is een werkomgeving waarin mensen constructief communiceren, elkaar waarderen en elkaar stimuleren om te werken aan resultaten.

Werkwijze

Wij werken met specialisten die de onderwijssector goed kennen en bewezen resultaten hebben behaald. Zij putten uit een rijke toolbox met technieken zoals Lean en Theory U. Wij maken daarbij ook graag gebruik van wat u al heeft en passen dat in onze methode in. Onze aanpak is pragmatisch en resultaatgericht. En onze unconsultants leren uw medewerkers hoe u het zelf doet, zodat wij overbodig worden.