Meer focus op de student

ROC Midden Nederland (VOPP)

In zijn strategie focust ROC Midden Nederland onder meer op meer klantgerichtheid en een gezondere bedrijfsvoering. iPM Partners ondersteunde de onderwijsorganisatie bij het bereiken van die doelen. Door processen te verbeteren en de samenwerking te intensiveren.

Lees verder

Efficiƫnter werken door uniformering processen

ROC Midden Nederland (Flow)

ROC Midden Nederland bestaat uit twaalf mbo-colleges. Dankzij een rijk fusieverleden hadden deze een wirwar van verschillende processen en systemen. Door een samen met iPM Partners ingevoerd programma (Flow) zijn de digitale processen geüniformeerd. Daardoor dalen de kosten en krijgen medewerkers meer tijd voor hun studenten.

Lees verder

Klaar voor de toekomst

Summa College

Zich onderscheiden in onderwijskwaliteit en een scharnierpunt zijn tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dat wil het Summa College. Ondersteund door iPM werkte en werkt de organisatie daarom aan verbeteringen. Met een stijging van uitgereikte diploma’s en een daling van schoolverlaters als gevolg.

Lees verder

Wij werk(t)en ook voor:

Avans
De Limes
Grafisch Lyceum Rotterdam
Helicon
Leerplicht Regionaal Bureau
OG Buitengewoon
ROC Gilde
ROC Leeuwenborgh
ROC Midden Nederland
Scholengroep Over- en Midden-Betuwe
Sint Lucas
STC-Group
Summa College
Universiteit Utrecht