Hoe kunt u werkdruk bij uw mensen verlagen?

Werkdruk wordt ervaren als hét probleem in het onderwijs. Nergens is het burn-out percentage hoger dan in deze sector. Docenten en andere medewerkers zien hun fijne vak te vaak vooral als een veeleisende functie. Daar kunt u iets aan doen!

 

Medewerkers in het onderwijs vragen de overheid om extra geld voor werkdrukverlaging. Maar het is de vraag of dit probleem met meer middelen wordt opgelost. Want uw organisatie heeft zelf ook een verantwoordelijkheid. Veel werk en grote klassen zijn namelijk niet de enige oorzaken dat het medewerkers te veel wordt. Dit kan ook liggen aan een gebrek aan loopbaanperspectieven, achterblijvende persoonlijke ontwikkeling en inefficiënte werkwijzen. En dat kunt ú verbeteren, met uw medewerkers. Hier helpen wij u graag bij.

Talenten beter benutten 

Wacht niet op wat er uit Den Haag komt, maar mobiliseer uw mensen. Dat kan met iPM voor het onderwijs. Samen met uw medewerkers maken we een einde aan onnodige bureaucratie en inefficiënte processen. Via teamontwikkeling verdelen we taken beter en benutten talenten maximaal. Daardoor bloeien uw mensen op en focussen ze op wat voor studenten belangrijk is. 

Dankzij soepelere processen, meer eigenaarschap en een cultuur waarin mensen elkaar aanmoedigen loopt de werkdruk terug. Door het halen van organisatiedoelen krijgt het werk meer betekenis voor uw mensen en verbetert de werksfeer. En dankzij de focus op de student, stijgt ook de studenttevredenheid.

Robert Bukkems - Partner met hart voor onderwijs en zorg
Robert BukkemsPartner met hart voor onderwijs en zorg

iPM Partners & Werkdruk bij uw mensen verlagen

Betekenis van het werk steeds belangrijker
blog

Betekenis van het werk steeds belangrijker

Mark Wilde

In ons werk zoeken we naar betekenis, ook wel purpose genoemd. Jong talent laat dit steeds zwaarder wegen bij de keuze voor een werkgever. Organisaties die hier geen oog voor hebben, gaan de boot missen.

Lees meer
Drie keer krachtiger door kickboksen
blog

Drie keer krachtiger door kickboksen

Hester Poelman

Bij kickboksen denken veel mensen aan testosteron en spierbundels. Toch zijn er steeds meer ‘keurige’ vrouwen, zoals ik, die deze sport ook beoefenen. Kickboksen helpt mij in mijn werk als teamcoach. Hier vertel ik u hoe.

Lees meer
Werkdruk wegnemen is niet alleen kwestie van geld
blog

Werkdruk wegnemen is niet alleen kwestie van geld

Robert Bukkems

Leerkrachten eisen tijdens de kabinetsformatie miljarden extra voor het basisonderwijs. Ze dreigen te staken. Ouders, onder aanvoering van presentatrice Sophie Hilbrand, verklaren zich solidair. Maar er is meer nodig dan geld om het vak aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld betere carrièreperspectieven en meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Lees meer
Geld alleen maakt meesters en juffen niet gelukkig
blog

Geld alleen maakt meesters en juffen niet gelukkig

Robert Bukkems

Het succes van elke samenleving begint bij het kind. Maar het belang van de leerkracht in het basisonderwijs vertaalt zich in ons land niet in populariteit van het vak. Twee van de drie mannen die de pabo hebben gevolgd, staan niet voor de klas. Politieke partijen beloven in deze verkiezingstijd de salarissen in het onderwijs te verhogen en meer leerkrachten aan te stellen om de werkdruk te verlagen. Maar om het beroep aantrekkelijker te maken – en het onderwijs beter – is meer nodig dan geld alleen.

Lees meer
Aanmoedigingscultuur in plaats van aanspreekcultuur
blog

Aanmoedigingscultuur in plaats van aanspreekcultuur

Marcel de Wit

Als mensen elkaar niet wijzen op goed of gewenst gedrag, kan het van kwaad tot erger gaan. Vaak hoor je dan de roep om te streven naar een aanspreekcultuur. Maar moeten we dat wel willen? Ik denk eigenlijk van niet.

Lees meer
Menselijke maat terug in het mbo. Maar hoe?
blog

Menselijke maat terug in het mbo. Maar hoe?

Robert Bukkems

De menselijke maat moet terug in het mbo. Een mbo’er mag zich geen nummer voelen in een grote logge organisatie met anonieme gangen. Talenten moeten beter worden herkend en erkend. Dit stelde niemand minder dan minister van Onderwijs Jet Bussemaker. Ze deed dit bij het presenteren van voorstellen voor het verbeteren van het mbo aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Zijn passie? Het onderwijs en de zorg beter maken!

Robert Bukkems

'Verbeteren begint altijd met het samen eens worden waar je samen naartoe gaat. Dat heb ik tijdens bergtochten geleerd, maar dat geldt ook in het onderwijs.'

Lees meer over Roberts talenten en drijfveren