Hoe zorgen we ervoor dat studenten zich geen nummer voelen?

Onderwijsorganisaties zijn vaak groot en vinden het moeilijk zich te onderscheiden. De menselijke maat moet weer terug. Hoe zorgt u ervoor dat medewerkers zich verbinden aan organisatiedoelen? Hoe bouwt u teams van medewerkers die voor elkaar, de studenten en de organisatie door het vuur gaan?

Wij kunnen het onderwijs iets leren 

Het onderwijs ligt onder een vergrootglas. Instellingen worden meer dan ooit beoordeeld op wat zij leveren. Toekomstige studenten en ouders baseren de studiekeuze steeds vaker op cijfers over onderwijskwaliteit en studenttevredenheid. En ook overheid en toezichthouders kijken vaker naar feiten en cijfers, zoals (diploma-) rendementen en andere indicatoren. Hieraan niet voldoen kan serieuze gevolgen hebben.

Strategische plannen

Het vergt scherpte om te kunnen voldoen aan de toegenomen verwachtingen van buitenaf. Onderwijsorganisaties moeten zich sterker focussen op studenten, bedrijven, instellingen en samenwerkingspartners. En ze moeten een heldere visie op de toekomst ontwikkelen. Dat doen ze vaak al in strategische plannen en beleidsdoelen. Het verantwoorden van middelen en activiteiten gaat ze daarbij meestal wel goed af. Waar ze echter meer moeite mee hebben, is om die plannen levend te krijgen. Ze vinden het lastig om de resultaten daadwerkelijk te verbeteren en de verbeteringen vast te houden. 

Meer teamspirit nodig

Een reden dat onderwijsinstellingen moeite hebben om zichzelf te verbeteren, is onvoldoende teamgevoel. Medewerkers voelen zich te weinig verbonden met organisatiedoelen (anders dan het onderwijs zelf). Ze ervaren vaak onvoldoende ruimte om daar iets wezenlijks aan bij te dragen. Ze hebben veel verschillende taken en vinden het lastig die onderling te verdelen. Er komt van alles op ze af waar ze vaak ad hoc op reageren. Dit kunt u alleen veranderen door meer lijn in de samenwerking te brengen. Dat doet u via een goede dialoog, door samen te kiezen waarop het team focust en door talenten maximaal in te zetten.

Onze werkwijze

iPM Partners heeft een eenvoudige visie hoe onderwijsorganisaties samenhang kunnen aanbrengen in het geven van goed onderwijs, teamontwikkeling, professionalisering en bedrijfsvoering. We verbinden mensen in de hele organisatie om samen maximaal te presteren voor studenten. We zorgen voor overzicht, samenhang en transparantie door het versimpelen van systemen en projecten. Zodat deze niet meer worden ervaren als een overheidsverplichting maar als mooie middelen waarmee het management kan sturen.

Onze aanpak is gebaseerd op onze eigen iPM-methode. Wij helpen u uw strategische doelen scherper te krijgen en deze tot leven te wekken op de werkvloer. Wij maken uw teams sterker door talentontwikkeling, door ze meer te laten samenwerken en door de eigen verantwoordelijkheid van uw mensen te vergroten.

Instroom, roosteren, werkplekleren en examineren 

Door onze uitgebreide ervaring in het onderwijs weten we veel over onderwijsprocessen zoals instroom, opleiden & vormen, roosteren, werkplekleren, verzuim, studiebegeleiding en examineren. Wij kunnen u ondersteunen bij het invoeren en borgen van verbeteringen op deze terreinen. Eventueel kunnen wij zelfs optreden als interimmanager. 

Wilt u weten hoe we dat doen?

Ik deel graag onze ervaringen met u.

Robert Bukkems

Robert Bukkems - Partner en onderwijsverbeteraar
Robert BukkemsPartner en onderwijsverbeteraar

iPM Partners & Onderwijsinnovatie

Klaar voor de toekomst
case

Klaar voor de toekomst

Zich onderscheiden in onderwijskwaliteit en een scharnierpunt zijn tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dat wil het Summa College. Ondersteund door iPM werkte en werkt de organisatie daarom aan verbeteringen. Met een stijging van uitgereikte diploma’s en een daling van schoolverlaters als gevolg.

Lees meer
Hoe eigenaarschap heilzaam werkte bij Summa
blog

Hoe eigenaarschap heilzaam werkte bij Summa

Rose-Marie Manders

Team Retail BOL (niveau 4) van het Summa College kraakte in 2015 in zijn voegen. Dankzij teamontwikkeling en vers bloed is het tij gekeerd. De sleutel was eigenaarschap: taken toewijzen aan docenten. ‘We praten nu met het doel het onderwijs voor de student samen beter te maken.

Lees meer
Aangenaam kennis te maken met… jezelf
blog

Aangenaam kennis te maken met… jezelf

Fleur Verhagen

Gastcollege Personal Development voor studenten International Business.

Zelfkennis is een voorwaarde voor zakelijk succes. Weten wie je bent en of je het juiste doet voor jezelf, je klanten of je bedrijf is essentieel. Helaas sneuvelt dit te vaak in de waan van de dag. Wat zou het mooi zijn als we onszelf al op jonge leeftijd aanleren om regelmatig over onszelf na te denken!

Lees meer
Jubileumbijdrage aan Asian Kidz Support
blog

Jubileumbijdrage aan Asian Kidz Support

Peter Geelen

Bezoekers van ons jubileumevent Samen Bouwen hebben gul gegeven. Hierdoor krijgen meisjes uit Vietnam straks onderwijs. Wij danken u heel hartelijk voor uw support.

Lees meer
Werkdruk wegnemen is niet alleen kwestie van geld
blog

Werkdruk wegnemen is niet alleen kwestie van geld

Robert Bukkems

Leerkrachten eisen tijdens de kabinetsformatie miljarden extra voor het basisonderwijs. Ze dreigen te staken. Ouders, onder aanvoering van presentatrice Sophie Hilbrand, verklaren zich solidair. Maar er is meer nodig dan geld om het vak aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld betere carrièreperspectieven en meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Lees meer
Naar de top dankzij teamontwikkeling
blog

Naar de top dankzij teamontwikkeling

Rose-Marie Manders

Met optimaal functionerende teams in het onderwijs maak je niet alleen docenten maar ook studenten blij. Dat bewijst het Summa College in Eindhoven. Mede dankzij het vergroten van eigenaarschap, kennen van ieders talenten en doelmatig werkoverleg staat de mbo-opleiding Uiterlijke verzorging nu in de top-3 van de Keuzegids Mbo.

Lees meer

Zijn passie? Het onderwijs en de zorg beter maken!

Robert Bukkems

'Verbeteren begint altijd met het samen eens worden waar je samen naartoe gaat. Dat heb ik tijdens bergtochten geleerd, maar dat geldt ook in het onderwijs.'

Lees meer over Roberts talenten en drijfveren