Bel +31 (0)40 209 22 40,   Whatsapp of mail info@ipmpartners.nl

Het Team

Maak kennis met het hele iPM-team

Aafke Selten

Resultaat- en teamverbeteraar
Ambitieuze bedrijfskundige die organisaties, teams en mensen helpt de beste prestaties neer te zetten. Van nature ben ik nieuwsgierig, kijk graag in het hart van organisaties en door de ogen van hun klanten. Daarbij werk ik vanuit het neerzetten van een helder doel en duidelijke structuur, ik schets het grotere kader en leg verbindingen. Ga vervolgens samen met de teams en de mensen in de organisatie aan de slag met verbeteren.

Door mijn ervaring met prestatie- en procesverbetering en teamontwikkeling en methodes als iPM, Prince2 en Systemisch Transitie-management ben ik in staat om samen met de klant daadkrachtig verbeteringen te realiseren. Ik ben er trots op als deze veranderingen ook daadwerkelijk beklijven en leiden tot meer tevredenheid bij de organisatie èn hun klanten.

Fleur Verhagen

Aanmoedigingscoach en veranderkundige
Verbindende psychologe, die vanuit haar passie voor de kracht van positief denken, voortbouwt op wat er al aanwezig is en talenten aanmoedigt. In mijn vrije tijd help ik graag mensen een stapje verder te brengen in het leven. Op deze manier creëer ik een sociale impact en lever ik een bijdrage aan de maatschappij. Ik heb een grote nieuwsgierigheid naar wat mensen raakt, wat hen drijft en wat ze motiveert.

Ik bouw voort op wat al aanwezig is door echt te luisteren naar wat er wordt gezegd. Van daaruit moedig ik aan om dromen en doelen om te zetten naar actie. Zo wordt er stap voor stap gewerkt aan het duurzaam laten groeien van talent. Dit past ook sterk bij de ketengedachten, waarbij iedere schakel van waarde is. Door hier bewust van te zijn en elkaar aan te moedigen in ieders bijdrage aan het grotere geheel, ontstaat het beste resultaat voor de organisatie. Zo wordt zowel de persoonlijke kracht van ieder teamlid alsmede de gezamenlijke teamkracht sterker. Het draagt bij aan de ontwikkeling van het individu en het team, zodat zowel mens als organisatie kan groeien en floreren.

Robert Bukkems

Partner met hart voor onderwijs en zorg
Doortastende en betrokken sparringpartner, die actief als verbinder tussen hard en hart het ‘allen voor één’ gevoel terug wil brengen in organisaties. Die onversneden saamhorigheid heb ik mogen ervaren in het kleine dorp waar ik opgroeide als boerenzoon. Een no-nonsense mentaliteit gecombineerd met de waarden van familie en ondernemerschap is mij van nature bijgebracht. Belangrijk daarbij is klaar staan voor elkaar en iedereen in zijn waarde laten.

Met mijn enthousiasme en passie bouw ik aan het juiste eigenaarschap en betrokkenheid, aan slimme processen en systemen en effectiever samenwerken. Hierbij staan het gedragen gezamenlijk doel en ieder in zijn kracht voorop. Als founding partner geef ik op deze manier handen en voeten aan iPM Partners. Elke keer weer als wij via deze weg komen tot de beste resultaten, is mijn missie geslaagd.

Mark Wilde

Procesverbeteraar en teamcoach
Zeer ervaren technisch bedrijfskundige die bruggen weet te bouwen met impact. Ik draag graag mijn steentje bij aan een betere maatschappij. In mijn vrije tijd verricht ik vrijwilligers- en bestuurswerk voor kwetsbare groepen zoals ernstig zieken en ouderen. En in mijn rol als consultant trek ik dit door. Ik ben de verbinder tussen individuen en teams met aandacht voor zowel de harde als de zachte kant. Vanuit een helicopterview benader ik de vraagstukken. Ik stel daarbij verhelderende vragen en ben in staat om complexiteit te vertalen naar begrijpelijke taal.

Met deze praktische wijze van werken zorg ik dat we samen op een duurzame manier veranderen en prestaties verbeteren. Het geeft mij voldoening als de mensen om mij heen met enthousiasme de volgende stappen gaan zetten. Als zij zich ontwikkelen en tevreden zijn, weet ik dat ik een zinvolle bijdrage heb geleverd en impact heb gemaakt.

Rose-Marie Manders

Teamcoach en veranderkundige
Ondernemende verbinder, die met oprechtheid, integriteit en de nodige humor het organisatievertrouwen wint om gezamenlijk te gaan voor het maximale resultaat. Wanneer uiteindelijk het team floreert, ervaart de klant dat en dan weet ik dat ik mijn werk als coach en inspirator goed heb gedaan. Zo heb ik dat al geleerd op jonge leeftijd toen ik startte met het trainen en coachen van basketbalteams. Hieruit is ook mijn motto: ‘nummer 1 word je nooit alleen’ voortgekomen.

Met mijn kenmerkende energieke, positieve en doortastende manier stel ik iedereen in staat het beste uit zichzelf én het team te halen. Ik neem teams graag mee in de veranderreis. Samen met hen werk ik toe naar een omgeving waarin een ieder zich veilig en comfortabel voelt. Dit creëert meer werkgeluk, waardoor ze beter presteren en waarde toevoegen aan de organisatie. Hiermee is de groeicurve ingezet, op weg naar het realiseren van de doelstellingen.

Harm van Oirschot

Procesverbeteraar en teamcoach
Inventieve en organiserende technisch bedrijfskundige die met een groot doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid en humor teams verder brengt om de prestaties te realiseren en te verbeteren. Al van jongs af aan wilde ik altijd het ‘waarom’ van alles weten om zo te komen tot de kern van het vraagstuk. Doordat ik blijf doorvragen ben ik in staat een nieuwe omgeving mij snel eigen te maken en kom ik met alternatieve manieren om naar een uitdaging te kijken. Daarbij zijn rust en focus belangrijk om de verbetering te realiseren.

In begrijpelijke taal maak ik als teamleider of coach data en gemodelleerde processen helder. Zodoende wordt afleiding en ruis weggenomen bij het team en laat ik zien hoe het werk nog beter en leuker kan zijn. Ik vind het mooi, als het lukt om goed te zorgen voor het team en de talenten ten volle worden benut. Graag kijk ik dan met hen verder hoe we de meeste waarde kunnen toevoegen aan de organisatie.

Hester Poelman

Veranderkundige en teamcoach
Gestructureerde en energieke bestuurskundige die als implementatiebegeleider de verbinding legt tussen mensen en structuur om organisaties zo optimaal mogelijk te laten samenwerken. Als Gestalt-art therapeute pas ik dat ook toe in mijn eigen praktijk. Door mijn oprechtheid, creativiteit en openheid maak ik snel verbinding met anderen. Ik kijk naar organisaties en mensen als een totaal systeem, met unieke kenmerken en uitdagingen.

De ware synergie ontstaat zodra de structuur (processen en KPI’s) gebruikt wordt om bepaald gedrag van mensen te stimuleren en daar ook van te leren, zodat de organisatie en de klant ermee geholpen wordt. Op deze manier wordt de verandering zelf gemaakt en wordt de stap gezet om het te laten beklijven. Ik krijg er dan ook energie van als de juiste snaar is geraakt en de resultaten duurzaam worden verbeterd voor individu, team en organisatie.

Michael Akudaman

Bedrijfs- en veranderkundige
Analytisch sterke en scherpzinnige bedrijfskundige met een veranderkundige specialisatie, die iedere situatie meervoudig benadert voor het beste rendement. Van jongs af aan heb ik geleerd situaties altijd te benaderen vanuit verschillende perspectieven, om vervolgens toe te werken naar een gedragen oplossing. Voor de organisatie neem ik ook graag het initiatief op mij. Ik zorg voor een goede voorbereiding en een gestructureerd plan om er samen iets moois van te maken.

Deze parallel trek ik door in het ontwerpen en (door)ontwikkelen van organisaties. Gecontroleerd en rustig zoek ik naar (onbenut) potentieel. Ik creëer een omgeving waarbij mensen in beweging durven te komen en prikkel ze om zelf verantwoordelijkheid gaan nemen. De talenten en competenties komen hierdoor beter tot hun recht. Dit geeft mij veel voldoening want ik weet dat de aanzet is gegeven voor effectief samenwerken, groei en waardecreatie.

Hubert-Jan van de Westerlo

Proces- en resultaatverbeteraar
Innovatieve en conceptuele bedrijfskundige met een positieve mindset. Op jonge leeftijd was ik op het basketbalveld al bezig met het benutten van kansen en het zoeken naar de beste oplossing. Later heb ik dit vertaald naar het werkveld. Ik begeef me graag op het snijvlak tussen business en IT en zet humor in om een sfeer van samen te creëren; in deze sfeer worden immers de duurzaamste resultaten bereikt. Ontspannen, analytisch sterk en altijd in voor een uitdaging.

Hoe complexer de opdracht, hoe groter het plezier als concrete resultaten worden bereikt. Oog voor esthetiek, dat vertaalt zich in goed uitziende eindproducten en… een levendige sneaker-collectie.

Peter Geelen

Oprichter & bedenker iPM-methode
Energieke sportfanaat, die als geen ander op een praktische, gepassioneerde en doelgerichte wijze organisaties laat sturen naar het beste resultaat. Als spelverdeler in het voetbal bedacht ik slimme tactieken om als team te gaan voor de winst. Hierbij is de samenwerking tussen de linies en het begrijpen van de teamdynamieken cruciaal. Bij complexe organisaties zoals Philips heb ik dit tot op het hoogste niveau mogen inrichten.

Het was de omgeving die mij inspireerde dat de besturing echt anders kan. Dit omdat daar de samenwerking tussen de linies (afdelingen) vaak ontbreekt met als gevolg eiland-denken. Ironisch genoeg heb ik op een eiland de iPM methode uitgetekend. Een frisse methode die écht de klant als vertrekpunt neemt. Hierbij is het mijn drive om complexiteit snel terug te brengen naar eenvoud, zodat iedereen in de organisatie het begrijpt. Dat leer ik ook de toekomstige leiders op de Universiteit van Maastricht. Mijn droom is dat organisaties, klein en groot, nationaal en internationaal, beter gaan samenwerken door de ogen van hun klanten.

Reinier Smit

Ondernemende strateeg
Gepassioneerde en ondernemende strateeg, die vanuit visie en conceptueel denkvermogen mensen mobiliseert voor het gewenste resultaat. Gevormd in een internationale omgeving heb ik geleerd om met een grote diversiteit aan mensen en culturen samen te werken op alle niveaus. Met enthousiasme, begrip en oprechte interesse zorg ik voor het wederzijdse vertrouwen. Dat gecombineerd met een heldere visie is de basis voor het perspectief gelegd, zodat de uitgezette koers succesvol kan worden gevaren.

Als meewerkend voorman voeg ik een positieve energie toe en laat ik talenten van anderen groeien en bloeien. In mijn rol als netwerker open ik deuren en zet ik plannen op om de dingen links- of rechtsom voor elkaar te krijgen. Het geeft mij enorm veel voldoening indien iedereen kan excelleren. Zo zullen de doelstellingen worden gerealiseerd en wordt er maximale waarde toegevoegd voor mens en organisatie.

Rosan Terken

Resultaat- en teamverbeteraar
Energieke, scherpzinnige bedrijfskundige, die in staat is veel informatie snel terug te brengen tot de kern. Dat is in het kort wat mij kenmerkt en wat je van mij mag verwachten. Net als bij mijn hobby koken voor groepen selecteer ik de juiste ingrediënten voor de beste smaak. Dat vraagt een goede voorbereiding en een gedegen proces van de keukenbrigade.

Samen met het team steek ik de handen uit de mouwen. De ambities en de doelen van het team vertaal ik naar een heldere structuur en verfijnde duidelijke stappen. Mede hierdoor breng ik het team volledig in haar kracht. Het is mooi om te zien dat de energie die erin wordt gestopt er dan ook dubbel en dwars uitkomt. Ik krijg er een kick van, zodra er resultaten worden bereikt. En als kers op de taart ben ik helemaal tevreden als de eindpresentatie de verwachtingen overtreft.

Tom Frohn

Proces- en resultaatverbeteraar
Prestatiegerichte, enthousiaste bedrijfskundige, dat ben ik ten voeten uit! Ik wil altijd weten wat er onder de motorkap van een organisatie gebeurt. Door middel van analytisch vermogen, te denken in kansen, feitelijk en resultaatgericht bezig te zijn, probeer ik altijd het onderste uit de kan te halen voor de klant. Ik krijg er energie van om als team of individu naar de doelen toe te werken.

Werken op de hoogste sport van de ladder. Dat zie je ook terug in mijn vrije tijdsbesteding, waar ik hockey speel op topsportniveau. Als spelverdeler ben ik een echte doorzetter en teamplayer. Dat is ook wat ik elke dag meeneem naar de klanten van IPM Partners.

Willem Selten

Proces- en resultaatverbeteraar
Analytisch sterke en no nonsense technisch bedrijfskundige die op een praktische wijze ICT koppelt aan het verbeteren processen en prestaties. Het aanbrengen van structuur en tactieken wat hierbij om de hoek komt kijken, paste ik ook al toe toen ik jeugdteams trainde en coachte in het basketbal. Samengaan voor het beste resultaat met daarbij de nodige time outs om te kijken of de gekozen route nog de juiste is. Ik kan het dan ook niet laten om processen en systemen tot in detail te doorgronden.

De uitdaging die ik altijd zie is systemen zo in te richten dat ze processen daadwerkelijk ondersteunen. Maar voor mij is het essentieel dat er een goede verbinding en samenwerking is met de organisatie, de teams en de medewerkers. Samen met hen zorg ik voor het opzetten van de sturing, het visualiseren van KPI-rapporten en het toepassen van Robotic Process Automation binnen processen. Als hiermee impact wordt gerealiseerd met tastbare resultaten ben ik pas echt tevreden.

Marcel de Wit

Partner en aanmoedigingscoach
Positief en sociaal psycholoog, die vanuit waardering en optimisme de kracht van leiders en leiderschapsteams weet te versterken. Aansluiten bij de krachten en bewegingen van anderen heb ik van jongs af aan al geleerd bij Aikido en Tai chi. Door mee te gaan in de bewegingen, kan je bijsturen en maak je gebruik van of begeleid je de energie van de ander. Het is mijn overtuiging dat de focus op kracht en mogelijkheden veel meer brengt dan te kijken naar problemen en weerstand. Ik zoek dan ook altijd naar de intrinsieke drive en het potentieel van het individu en het team.

Met een aanmoedigende stijl faciliteer ik de processen om het mooiste van hen naar boven te laten komen waardoor resultaten worden behaald. Ik kan er enorm van genieten als ik op deze manier het verschil voor organisaties kan maken en leiders zichtbaar vrolijker zie worden. Het is een filosofie die ik als partner met plezier heb uitgewerkt in het boek Aanmoediging, dat inmiddels de grondslag is van de iPM-stijl van werken.

Pedro van den Eijnde

Resultaat- en teamverbeteraar
Zeer ervaren bedrijfskundige die met humor, doortastendheid en een verfrissende aanpak, organisaties helpt hun doelstellingen te realiseren. Ik werk van binnenuit en ben graag deel van de organisatie die ik verder help met mijn brede expertise. Hands-on en met iedereen aan het werk; op kantoor, de directiekamer, maar zeker op de werkvloer. Deze persoonlijke benadering zorgt ervoor dat ik met alle lagen in een organisatie spreek en dingen voor elkaar krijg. Dat heb ik reeds in de praktijk gebracht bij Post NL, ASML, Kone en Stork.

Mijn creativiteit zet ik in bij het vinden van nieuwe en innovatieve oplossingen voor complexe problemen, tezamen met de mensen waar ik mee werk. Elkaar inspireren om blijvend resultaat te halen, passend bij de ziel van de organisatie. Als out of the box denker ga ik na hoe je het uiteindelijk wél kan realiseren, zonder te verzanden in het denken in dogma’s. Dat daarmee het probleem wordt opgelost is één aspect, maar uiteindelijk word je gewaardeerd doordat je er was. Het geeft mij dan ook een kick als mensen zich écht geholpen voelen. Dan is mijn missie geslaagd!