KPI framework & de 10 valkuilen bij de invoering van Performance Management

2010 - Financieel Management - Peter Geelen

De invoering van Performance Management wordt schromelijk onderschat. In dit artikel lees je de 10 meest voorkomende valkuilen die tijdens de implementatie worden gemaakt en die een organisatie weerhouden door voordelen van Performance Management te verzilveren.

Bij een goede opzet van Performance Management zal er ook gekeken met worden naar een juist en volledig KPI framework. Een goed KPI framework zorgt ervoor dat de organisatie beschikt over die stuurinformatie die relevant is om de strategische doelstellingen te volgen en waarbij medewerkers op alle niveaus weten op welke wijze ze bijdragen aan deze strategische doelstellingen.