Balanced Scorecard in de praktijk

2001 - Tijdschrift Controlling - Peter Geelen & Rob Klok

Met de introductie van kwaliteitsprogramma BEST (Business Excellence through Speed and Teamwork) is sinds medio 1999 de balanced scorecard (BSC) gemeengoed geworden voor alle organisatieonderdelen binnen Philips. Er is zelfs een online-communicatiesysteem geïmplementeerd, waarmee het management de kritieke succesfactoren en de belangrijkste verbeteracties op de voet kan volgen. Rapportages van actuele scores op prestatie-indicatoren worden ondersteund door gebruik te maken van digitale stoplichten.

De BSC helpt de verschillende organisatieonderdelen bij het onderkennen van de vital few-indicatoren, zodat:

 • De relevante prestatie-indicatoren worden afgeleid van visie, missie, strategie, doelstellingen en succesfactoren;
 • Gefocust en gestuurd wordt op deze prestatie-indicatoren;
 • Relaties tussen BSC’s van (hiërarchisch) gelieerde organisaties bekend zijn;
 • Organisatie ‘gedwongen’ worden vanuit meerdere perspectieven naar hun organisatie te kijken;
 • Relaties (oorzaak en gevolg) tussen prestatie-indicatoren duidelijk worden.

Een goede BSC alleen is niet voldoende, daarom is er gezocht naar een passend softwarepakket. Philips koos, na een uitgebreide pakketselectie, voor BBS Online, een actie-gedreven BSC-oplossing van leverancier Show Business. Het gebruik van deze standaardomgeving biedt een aantal voordelen:

 • Snelheid.
 • Transparantie.
 • Exceptie management.
 • Actie- en kennismanagement.

 
Een aantal leerervaringen en voorwaarden voor succes zijn:

 • Management commitment.
 • Begeleiding van het management.
 • Integratie in het prestatiemanagementproces en de juiste cultuur.