Betere bedrijfsprestaties met integraal performance management

2005 - CFO Magazine - Peter Geelen & Rob van de Coevering

In de praktijk wordt het invoeren of verbeteren van performance management vaak geassocieerd met de invoering van een managementmethodologie. De populairste zijn het INK-model en de balanced scorecard. De resultaten van dit type prestatiemanagementprojecten vallen tegen. Integraal performance management (iPM) is een goed alternatief.

De populairste managementmethodologieën voor het invoeren of verbeteren van performance management zijn het INK-model en de balanced scorecard. De resultaten van dit type prestatie managementprojecten vallen tegen. Hoe komt dit? De balanced scorecard is een prachtig instrument om strategische focus te creëren, strategie te communiceren en het najagen van strategische doelen te kwantificeren en bewaken. Ook het INK-model helpt als holistisch model om je eigen organisatie tegen het licht te houden en te beoordelen of je organisatiegebieden van voldoende kwaliteit zijn om de gewenste resultaten te realiseren. Beide methoden zijn in concept eenvoudig, maar weerbarstig in implementatie.

Voor het iPM model geldt dit niet. Er zijn 5 stappen omschreven:
Stap 1. Verifieer en valideer de Missie, Visie en Strategie.
Stap 2. Definieer financiële en klanten doelen.
Stap 3. Bepaal de kernprocessen en maak decomposities.
Stap 4. Bepaal prestatie-gaps en definieer verbeterinitiatieven.
Stap 5. Implementatie.

Voordelen van iPM:

  • iPM koppelt processen aan klantenbehoeften en is daardoor zeer klantgericht.
  • iPM creëert focus, enerzijds door een beperking van het aantal doelstellingen (vier tot zeven) en anderzijds door de nadruk te leggen op de kernprocessen.
  • Medewerkers met inhoudelijke kennis zijn betrokken bij de decompositie van processen en het vaststellen van de juiste prestatie-indicatoren, operationele indicatoren, targets en verbeterinitiatieven.
  • Procesprestatie-indicatoren hebben een ‘harder’ karakter en zijn daardoor beter en frequenter meetbaar; de frequenties van prestatie- en operationele indicatoren kunnen hoger zijn en variëren van minuten tot maandelijks.
  • iPM doorbreekt functionele kolommen of eilanden binnen de organisatie: prioriteitsstelling (welke processen eerst?) is mogelijk.
  • Het initiatievenmanagement biedt een gestructureerde aanpak voor procesverbeteringen binnen de organisatie, waardoor onderlinge afstemming mogelijk is en middelen alleen op die verbeterinitiatieven worden ingezet die direct bijdragen aan strategische doelen.
  • Door de procesgerichtheid is het voor een organisatie eenvoudiger om activity based costing of activity based management in te voeren en wordt voor de organisatie de basis gecreëerd om te kunnen voldoen aan allerlei wet- en regelgevingen of het behalen van kwaliteitscertificaten zoals ISO 9001:2000.