Controller, waar ligt je grens

2004 - MCA - Peter Geelen & Ad Stam

De CFO of controller is bij uitstek degene die verantwoordelijk is voor het initiëren van Corporate Performance Management (CPM). Vanuit die verantwoordelijkheid is hij ook de natuurlijke gesprekspartner binnen de organisatie als het gaat om de inzet van ICT voor CPM. Wat betekent dat voor de kennis van de controller op het gebied van ICT? Hoe ver dienen zijn kennis en bemoeienis te reiken? De auteurs geven, aan de hand van een zestal vragen, aan waar de controller volgens
hen de grens moet trekken. Deze vragen zijn:

  • Volgens welk besturingsmodel opereert de organisatie?
  • Hoe dient het besturingsproces vorm gegeven te worden?
  • Welke informatie heeft de organisatie nodig voor haar besturing?
  • Welke ICT-hulpmiddelen en -systemen heb ik hierbij nodig?
  • Hoe moeten de benodigde databases ingericht worden?
  • Welke eisen moeten worden gesteld aan de onderliggende infrastructuur?