2006 - Peter Geelen

ISBN: 9013039243

Prijs: €32,50

Door planning in control

Samenvatting

Regeren is vooruitzien. Vooruitzien betekent plannen. Plannen om nu de juiste beslissingen te kunnen maken zodat u de concurrentie voor blijft.

Organisaties spenderen veel tijd en geld aan strategische planning, budgetteren, forecasting en operationele planning. Toch is de betrouwbaarheid van deze plannen onvoldoende. Er heerst veel onvrede en frustratie binnen organisaties over de wijze waarop deze processen zijn ingericht. Dit terwijl de noodzaak voor betrouwbare plannen alleen maar nijpender wordt door de toenemende marktdynamiek. Het moet beter, lichter, frequenter, sneller, efficiënter en vooral betrouwbaarder.

'Door planning in control' biedt u een aantal handvatten en ideeën om dat te realiseren. Handvatten en ideeën die de auteurs met succes in de praktijk hebben toegepast binnen gerenommeerde ondernemingen. Met behulp van deze handreikingen bent u ook in staat uw planningsprocessen drastisch te verbeteren en zo komt u door planning in control.

Inhoudsopgave

  • Voorwoord Mathieu Clerkx, Group VP en CIO STMicroelectronics.
  1. Door planning in control.
  2. Verticale planintegratie.
  3. Horizontale planintegratie.
  4. Nut van ICT.
  5. De implementatie.
  • Literatuur.
  • Over de auteurs.
  • Trefwoordenregister.

Uitgever: Kluwer
Paperback, 128 pagina’s.