Hoe goed is uw CPM-systeem

2003 - Tijdschrift Controlling - Peter Geelen & Ad Stam

Niet het gemis aan visie of inzet, maar de gebrekkige vertaling van strategie in planning en executie is de nummer één-oorzaak voor het falen van organisaties. Het corporate performance management (CPM)-systeem maakt daar een einde aan. CPM slaat de brug tussen strategie en de planning en uitvoering ervan. Daardoor verbeteren organisaties continu hun performance, hetgeen leidt tot het creëren van meer waarde voor hun stakeholders.

Door een goede inrichting en adequate ondersteuning van het CPM-proces kan een organisatie onder meer de volgende voordelen bewerkstelligen:

  • Een betere realisatie van gemeenschappelijke doelstellingen door het verbinden van missie, visie, strategie en acties op alle niveaus binnen de organisatie.
  • Het verhogen van de wendbaarheid van de organisatie door het koppelen van strategie-, planning-, prognose- en rapportage- processen.
  • Betere besluitvorming door goed geïnformeerde medewerkers, die beschikken over relevante informatie die ten grondslag ligt aan de uitvoering van de strategie en die toegang geeft tot ondersteunende business intelligence voor het beantwoorden van aanvullende vragen.

Een goed CPM-systeem heeft tenminste aandacht voor de volgende gebieden:

  • Strategie.
  • Actie management.
  • De planning en control-cyclus.
  • Informatietechnologie.
  • Cultuur.