2005 - Peter Geelen en Rob van de Coevering

ISBN: 90-13-02688-5

Prijs: €35,00

Integraal Performance Management

Samenvatting

De context waarin organisaties opereren is complexer en dynamischer geworden. Organisaties moeten sneller anticiperen op veranderingen om de prestaties op peil te houden of te verbeteren. Dit stelt hoge eisen aan de wijze waarop deze organisaties worden bestuurd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat performance management hoog op de managementagenda staat.

Early adopters zijn tot het besef gekomen dat performance management meer vraagt dan het formuleren van strategische doelen, succesfactoren en een lijstje prestatie-indicatoren op een balanced scorecard. Helaas blijft een grote meerderheid op dit niveau van performance management hangen. Het gebeurt dan ook regelmatig dat deze organisaties terugvallen in een traditionele, financieel georiënteerde, wijze van sturen. De toegevoegde waarde van het nieuwe concept wordt niet ervaren.

Om performance management een succes te maken is een expliciete koppeling met de business processen noodzakelijk. iPM (integraal Performance Management) bewerkstelligt deze koppeling, waarbij performance management, procesmanagement en continu verbeteren worden geïntegreerd. iPM is een model om uw organisatie strategische focus te geven, uw medewerkers te betrekken en om uw strategie daadwerkelijk, snel en bestendig te realiseren

Inhoudsopgave

  • Voorwoord van Fred Welschen, CEO Inalfa Roof Systems Group.
  1. Sturen in perspectief.
  2. iPerformance Management.
  3. Procesmanagement en modelleringtechnieken.
  4. iPM in actie.
  5. Het nut van informatie- en communicatietechnologie.
  6. Tien meest gestelde vragen.
  • Literatuur.
  • Over de auteurs.
  • Trefwoordenregister.

Uitgever: Kluwer
Paperback, 137 pagina’s.