Performance management cyclus bij Douwe Egberts

2008 - Management Executive - Peter Geelen

Sinds 2003 is Douwe Egberts Coffee Systems bezig met een veranderingsproces om zijn organisatie slagvaardiger te maken. Een noodzakelijke verandering omdat door de conversie van filter- naar automatenkoffie de concurrentiedruk toenam en het marktaandeel onder druk stond. Om het tij te keren zijn er door Douwe Egberts Coffee Systems diverse veranderingen doorgevoerd in de performance management cyclus, waarbij integraal Performance Management als fundament werd toegepast.

Douwe Egberts Coffee Systems zocht een structuur voor de PM cyclus om de gewenste veranderingen te begeleiden en te realiseren.

Een structuur

  • waarin de ondernemingsstrategie en de klanten centraal staan, en waarin alle medewerkers begrijpen wat hun bijdrage is aan die strategie;
  • waarbij medewerkers, teams en afdelingen over de keten heen samenwerken en begrijpen wat de klant verwacht;
  • die deze klant, binnen financiële kaders, centraal stelt en die alle medewerkers de juiste klantfocus geeft;
  • waarbij continu verbeteren onderdeel wordt van het dagelijkse werk.

Sara Lee (het moederbedrijf van Douwe Egberts) heeft LEAN omarmd als hulpmiddel voor continue verbeteren.

Een aanpak waarbij alle bedrijfsonderdelen onuitputtelijk op zoek zijn naar het voorkomen van verspilling en inzetten op activiteiten die waarde creëren voor de klant. Met integraal Performance Management (iPM) wordt een aanpak geboden waarin het door Sara Lee uitgerolde LEAN onderdeel wordt van het dagelijkse doen en laten van medewerkers.

De iPM-aanpak doorloopt 5 stappen:
Stap 1: Verifieer en valideer missie, visie en strategie.
Stap 2: Definieer financiële en klantendoelen.
Stap 3: Bepaal de kernprocessen en maak decomposities.
Stap 4: Bepaal prestatiegaps en definieer verbeterinitiatieven.
Stap 5: Implementatie.