Integraal Performance Management in vijf stappen

2005 - Tijdschrift Controlling - Peter Geelen

Het begrip performance management is toe aan revisie. Er moet een volgende stap worden gezet, waardoor het daadwerkelijk mogelijk wordt de strategie te koppelen aan de activiteiten op de werkvloer. Snelle terugkoppelingsmechanismen zorgen ervoor dat de resultaten van de activiteiten worden teruggekoppeld naar diezelfde strategie. De ‘wat-vraag’ moet worden gekoppeld aan de ‘hoe-vraag’. Daarom is integratie tussen performance management en proces management een noodzaak. Aldus ontstaat een nieuw begrip: integraal performance management (iPM).

De balanced scorecard (BSC), value based management en het EFQM/INK-managementmodel zijn voorbeelden van managementmethodes die breed worden omarmd. Ze lijken eenvoudig in concept, maar zijn lastig toepasbaar, waardoor niet het maximale rendement wordt gehaald. Je kunt je ook in alle redelijkheid afvragen: wat kan een manager nu met een strategische kaart, een lijstje prestatie-indicatoren (KPI’s) of een self assessment-score uiteengezet in een radardiagram?

Het iPM model kent 5 stappen:
Stap 1. Verifieer en valideer de Missie, Visie en Strategie.
Stap 2. Definieer financiële en klanten doelen.
Stap 3. Bepaal de kernprocessen en maak decomposities.
Stap 4. Bepaal prestatie-gaps en definieer verbeterinitiatieven.
Stap 5. Implementatie.

 • iPM koppelt processen aan klantenbehoeften en is daardoor zeer klantgericht.
 • iPM creëert focus, enerzijds door een beperking van het aantal doelstellingen (vier tot zeven) en anderzijds door
  de nadruk te leggen op de kernprocessen.
 • Het management raakt betrokken bij het denken in processen en procesverbetering.
 • Medewerkers met inhoudelijke kennis zijn betrokken bijde decompositie van processen en het vaststellen van de
  juiste prestatie-indicatoren, operationele indicatoren, targets en verbeterinitiatieven.
 • Prestatie-indicatoren die betrekking hebben op het proces hebben een ‘harder’ karakter en zijn daardoor beter en frequenter meetbaar. De frequenties van prestatie- en operationele indicatoren kunnen hoger zijn en variëren van minuten tot maandelijks.
 • iPM doorbreekt functionele kolommen of eilandjes binnen de organisatie. Prioriteitsstelling, welke processen
  eerst, is mogelijk.
 • Het initiatieven management biedt een gestructureerde aanpak voor procesverbeteringen binnen een organisatie,
  waardoor onderlinge afstemmingen mogelijk zijn en middelen alleen op die verbeterinitiatieven worden ingezet
  die direct bijdragen aan strategische doelen.
 • Door de procesgerichtheid is het voor een organisatie eenvoudiger om activitiy based costing of activity based
  management in te voeren en wordt voor de organisatie de basis gecreëerd om te kunnen voldoen aan allerlei wet- en regelgeving, of het behalen van kwaliteitscertificaten zoals ISO 9001:2000.