Performance Management nieuwe stijl

2008 - CFO Magazine - Peter Geelen & Aafke Selten

Performance management staat bij veel ondernemingen op de agenda, maar of het tot prestatieverbetering leidt is zeer de vraag. In veel gevallen blijft het op een te abstract niveau hangen. De organisatie schiet in de verantwoordingsmode en de besturing verandert feitelijk niet. Een integrale benadering is noodzakelijk om successen te boeken. Integraal performance management (iPM) is het devies.

Strategische doelstellingen, strategische kaarten, planning- en controlecyclus, rolling forecasts, beyond budgeting, fast close – het zijn op zich allemaal goede initiatieven, maar ze zijn voornamelijk op de managementprocessen binnen een organisatie gericht. In het algemeen kan worden gesteld dat het vakgebied performance management te veel op het strategische en tactische niveau blijft hangen. Hierdoor wordt performance management tot een rapportagefeest van financiële en niet-financiële informatie verheven. Performance management dient een vertaalslag naar primaire processen te maken, en iPM kan daarbij helpen. Het concretiseert strategie naar doelen en KPI’s (kritische succesfactoren) en onderscheidt zich van de balanced scorecard en INK in de vertaling naar de vloer.

De iPM aanpak bestaat uit 5 stappen:

  1. Verifieer en valideer de missie, visie en strategie.
  2. Definieer financiële doelenen klant doelen.
  3. Bepaal de kernprocessen en maak decomposities.
  4. Bepaal prestatiegaps en definieer verbeterinitiatieven.
  5. Implementatie.