Prestatiemanagement en informatietechnologie, een perfect paar?

2002 - FSR forum - Peter Geelen & André de Waal

Prestatiemeting en prestatiemanagement blijken een steeds grotere rol te spelen bij het verbeteren van organisaties. Een efficiënt en effectief prestatiemanagementproces is immers van vitaal belang voor de beheersing en sturing van een organisatie. Veel organisaties zijn inmiddels met de invoering van prestatiemanagement begonnen. Een duidelijk teken hiervan is de toenemende belangstelling voor en implementaties van de balanced scorecard.

IT lijkt een belangrijke voorwaarde voor het slagen van prestatiemanagement. Daarom zijn er drie belangrijke vragen die een organisatie moet beantwoorden:

  1. Is een IT-applicatie voor prestatiemanagement een voorwaarde voor iedere organisatie of kan er gewerkt worden met prestatiemanagement in papieren vorm of spreadsheet?
  2. Wanneer de organisatie besluit tot het invoeren van een IT-oplossing, moet de betreffende organisatie direct vanaf de start van het prestatiemanagementproject beginnen met het invoeren van die IT-oplossing.
  3. Welke eisen dienen te worden gesteld aan de IT-applicatie en de IT-architectuur?

Het artikel geeft antwoord op deze vragen en zet uiteen aan welke eisen een IT-oplossing nog meer moet voldoen.