Recessie of business as usual

2009 - Tijdschrift Controlling - Peter Geelen

Als de omzet achterblijft bij de verwachtingen wordt kostenreductie gezien als laatste strohalm om de recessieperiode te overleven. Voor bedrijven die dat lukt zullen zich weer nieuwe groeikansen aanbieden. De focus verschuift dan weer naar omzetgeneratie. Investeringen nemen toe en kosten lopen weer onevenredig op. Hoe voorkomt u dit jojo-effect?

Het kostenniveau wordt met name bepaald door de inrichting van uw activiteiten (processen) en de snelheid waarin u kunt meebewegen op een schommelende vraag. Management doelstellingen zijn vaak gericht op kosten (reductie) en de focus ligt op de V&W-rekening en de balans. Men zou meer naar processen moeten kijken.

Belangrijk is dat de hele keten wordt gestuurd en verbeterd. Proces management moet ervoor zorgen dat ondernemingen hun klant-klant processen bepalen. Hieraan gekoppelde prestatie-indicatoren helpen deze processen succesvol te monitoren en te verbeteren. Aan deze procesoptimalisatie worden prestatie indicatoren gekoppeld, die kwaliteit en tijd(igheid) meten.

In tijden van laagconjunctuur is het belangrijk dat uw bedrijf flexibel is. Flexibiliteit kan worden vergroot door de lead times (bijvoorbeeld de doorlooptijd tussen het moment van bestelling tot aan moment van levering) in deze processen zover mogelijk te reduceren.

De aandacht voor processen zal ertoe leiden dat ze steeds effectiever en efficiënter worden. Continu verbeteren. De prestatie-indicatoren tonen het effect van de verbeteringen die worden doorgevoerd. Prestatie indicatoren zijn immers niet te verbeteren, processen wel. Recessie of niet, het is business as usual.