ROCCELLENT - iPM bij ROC Eindhoven

-

In de SPOOR-trajecten Examinering en EVC én in de terugkoppeling van inspectieonderzoeken hebben de procesteams ervaren dat we binnen ons ROC veel dingen goed doen. Omdat uitwisseling van deze ‘good practices’ bijzonder waardevol kan zijn, werd er een interne conferentie gehouden. Hierin gaven medewerkers van ROC Eindhoven elkaar een kijkje in de keuken van examinering op hun school.