Root cause analyse Sven Kramer

2010 - QNH Business Integration - Peter Geelen & Gerard Noorda

Met behulp van een root cause analyse kun je een probleem ontrafelen. Dit helpt om oplossingen te bedenken en te beoordelen of ze gaan werken. De root cause analyse is afkomstig uit de procesindustrie, maar is algemeen bruikbaar voor het analyseren van alle problemen. De gedachte achter root cause analyse is dat problemen het beste kunnen worden opgelost door de grondoorzaken weg te nemen, in tegenstelling tot het wegnemen van de symptomen, oftewel pleisters plakken.

In dit artikel wordt een voorbeeld uitgewerkt van een root cause analyse op de Sven Kramer case. Het onfortuinelijke incident op de Olympische Spelen deed veel stof oplaaien en de oplossing lag, als eerste reactie, al snel voor de hand. De root cause analyse laat zien dat het te snel trekken van conclusies tot de foute oplossingen zal leiden.