Stuurinformatie en Performance Management

2008 - Performancemanagement - Peter Geelen

Sinds de eeuwwisseling is de aandacht voor performance management enorm toegenomen. Waar staan we circa tien jaar later? Hebben alle inspanningen tot de gewenste resultaten geleid? De meeste organisaties trappen in de traditionele valkuilen. Een integrale benadering is vereist, waarbij het roer om moet.

Performance management is het vakgebied dat organisaties helpt bij een feilloze uitvoering van de strategie. Het vertaalt de strategie naar de werkvloer, zodat iedereen in de organisatie begrijpt wat de strategie inhoud en wat zijn of haar bijdrage daaraan is. Performance management stelt duidelijke doelen en maakt prestaties transparant door deze te meten met prestatie-indicatoren. Performance management meet in welke mate de strategische doelen worden gerealiseerd en of er aanleiding is om correctieve of preventieve acties uit te zetten.

Een goede performance management leidt ondermeer tot het vaststellen van de juiste stuurinformatie. Stuurinformatie die nodig is om de organisatie te sturen en te verbeteren. Stuurinformatie die voorhanden moet zijn op alle niveaus, waarbij de relaties tussen de verschillende niveaus bekend zijn. Het bepalen van de juiste stuurinformatie en de visualisatie hiervan is een belangrijk onderdeel van iPM. Maar er is meer nodig om tot een goede prestatie te komen. Hierbij worden door organisaties dikwijls weer in dezelfde valkuilen getrapt. Een aantal tegenstellingen tussen wat organisaties zouden moeten doen bij het opzetten van performancemanagement en wat ze doen, wordt in het artikel toegelicht:

  1. Niet de stagiair aan het roer, maar de manager;
  2. Geen twintig doelen, maar een handvol;
  3. Niet functioneel, maar procesgericht;
  4. Niet dwingend opleggen, maar werken vanuit een gezamenlijk doel;
  5. Niet verantwoorden, maar sturen en verbeteren;
  6. Niet data opslaan in een datawarehouse, maar push- en pullinformatie.