Zet met KPI's uw medewerkers niet tegen elkaar op

2019 - Peter Geelen

Foute key performance indicators (KPI’s) zetten medewerkers tegen elkaar op en demotiveren. Dat hoeft niet. Koppel ze niet aan het organogram maar werk met KPI’s in klantketens.

Er zijn tientallen voorbeelden te geven van KPI’s die afdelingen en dus medewerkers niet laten samenwerken, maar ze tegen elkaar opzetten. Hoe het kan dat dit zo vaak misgaat? De hoofdoorzaak zit in de wijze waarop organisaties KPI’s naar de werkvloer vertalen. Als uitgangspunt daarvoor wordt bijna altijd de organisatiestructuur genomen. Nooit doen! Het gevolg: het stimuleert eilanddenken binnen de organisatie. Iedereen gaat voor het afdelingsbelang. ‘Mijn KPI’s gaan goed, dus ik heb geen probleem.’ Intern gesteggel volgt en de klant is de dupe. En dat niet alleen. Het lijkt ook tot onnodig hoge faalkosten; tussen 70 en 80% daarvan wordt veroorzaakt door onduidelijkheden tijdens de overdracht van activiteiten tussen afdelingen. Dus waarom zou u een prestatiemanagementstructuur opzetten die afdelingen centraal stelt? Tijd om het totaal anders te doen. Koppel KPI’s niet primair aan de organisatiestructuur, maar koppel ze aan klantketens. Zo heft u eilanddenken op. Alle schakels in de keten werken samen om klantwensen en interne wensen te realiseren. Iedereen heeft buikpijn als de hieraan gerelateerde KPI’s niet worden gerealiseerd. Deze KPI’s staan boven de afdeling-KPI’s. Zo ontstaat een band door de keten heen.