Succesvol samenwerken met netwerkpartners

Woningcorporaties werken intensief samen met andere organisaties, bijvoorbeeld met partijen die ze inschakelen bij reparatieverzoeken van huurders. Naast deze ketensamenwerking, zie je ook steeds vaker ‘horizontale’ samenwerking. Bijvoorbeeld met een zorgorganisatie waarmee aangepaste woningen worden ontwikkeld.

De steeds intensievere samenwerking met partners vraagt om wendbare processen en een soepele samenwerking. Uw medewerkers moeten de kunst van communiceren verstaan en heldere afspraken maken met mensen die niet hun collega’s zijn. Dat kan best lastig zijn, merken we bij onze corporatieklanten.

Een goed voorbeeld is de keten waarin reparatieverzoeken van huurders worden afgehandeld. Vaak kan de samenwerking met externe partijen zoals callcenters, vakmensen, aannemers en onderaannemers beter. Door onduidelijkheden over en weer, worden reparaties te laat of niet adequaat uitgevoerd. Op zo’n moment kunt u ons inschakelen.

Samen met u ontwerpen we uw organisatie-overschrijdende proces opnieuw, evenals de gewenste informatie om het proces te sturen (KPI’s). We focussen maximaal op de wensen van uw klanten: wat doet er voor hen echt toe in de keten? Ook gaan we aan de slag met het menselijke aspect. Met u en uw partners werken we eraan dat de juiste mensen hun verantwoordelijkheid nemen. En dat ze effectief communiceren over prestaties (aanmoedigingscultuur) in een gezamenlijk ketenoverleg.

Meer weten over de kunst van het succesvol samenwerken? Bel Marcel de Wit of Willem Suppers.

iPM Partners & Succesvol samenwerken met netwerkpartners

Zo maak je van een vakman een held!
blog

Zo maak je van een vakman een held!

Willem Suppers

Een corporatie wil huurders snel en goed helpen zodra zij een defect melden. Daarbij komt het aan op soepel schakelen tussen callcenter, woningcorporatie en vakmannen. Als je hierbij werkt met externen, zoals Poort6, kan dat lastig zijn. Hoe deze woningcorporatie haar reparatieketen verbeterde met een aanpak die kosten reduceert én klanten blijer maakt.

Lees meer
Aanmoedigingscultuur leidt tot meer verhuur
blog

Aanmoedigingscultuur leidt tot meer verhuur

Willem Suppers

Woningcorporaties moeten inspelen op veranderingen in markt en maatschappij. Dat lukt alleen als de organisatie ook verandert. Poort6 werkte met hulp van iPM Partners aan een aanmoedigingscultuur en bracht meer structuur aan. Resultaat: minder leegstand, snellere doorlooptijden en een hogere klanttevredenheid.

Lees meer

Zijn passie? Teams verder helpen!

Marcel de Wit

'Het is mijn kunst om onuitgesproken blokkades voor samenwerking weg te werken.'

Lees meer over Marcels talenten en drijfveren