Blog & Updates

Hoog ziekteverzuim? Maak het bespreekbaar!

Michael Akudaman

Auteur: Michael Akudaman
28-06-2016

De zorg kent het hoogste ziekteverzuim van alle sectoren. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het ziekteverzuimpercentage ligt er op 5,8 procent, terwijl dit in Nederland gemiddeld 4,3 bedraagt. De zorg kent al heel lang een relatief hoog verzuim, maar het verschil met het gemiddelde is al tien jaar niet meer zo groot geweest als nu.  

Het hoge ziekteverzuim in de zorg heeft verschillende oorzaken. Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met de zwaarte van het werk, waardoor de druk hoog is. Of met de manier waarop de zorg is georganiseerd en wordt gemanaged. De hoogte van het ziekteverzuim is vaak een spiegel van de sfeer op de werkvloer.

Open gooien 

Bestuurders van zorgorganisaties moeten een hoog ziekteverzuim zeer serieus nemen. Niet alleen omdat het een kostenpost is. Ook omdat een stabiel team bijdraagt aan de levenskwaliteit van zorgcliënten. En last but not least werkt een medewerker met meer plezier als hij niet steeds flexkrachten hoeft in te werken.

Als u ziekteverzuim wilt aanpakken, raad ik u aan de discussie open te gooien. Laat iedereen – ik bedoel cliënten (of verwanten), medewerkers en managers – meedenken over hoe het terug te dringen. Stel de vraag: wat kan een ieder vanuit zijn rol bijdragen aan een lager ziekteverzuim? Laat zien wat de gevolgen zijn voor organisatie, werksfeer en kwaliteit van zorg. Iedereen heeft invloed en/of kan iets bijdragen vanuit eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

Consequenties zien 

In mijn advieswerk heb ik goede ervaringen met deze 'open' aanpak, waarbij verschillende mensen betrokken zijn. Tijdens openhartige gesprekken proberen we alle betrokkenen inzicht te geven in hun afzonderlijke rol bij ziekteverzuim. Dat botst best weleens, want ziekteverzuim is een gevoelig onderwerp.

Uiteindelijk, echter, zorgt zo’n open gesprek voor meer onderling begrip. Het wordt duidelijk hoeveel ziekteverzuim 'kost'. Cliënten en verwanten zien in hoe hoog de werkdruk van medewerkers kan zijn door ziekteverzuim. En medewerkers zien de consequenties van een ziekmelding voor de kwaliteit van zorg of collega’s.

Taxi nemen 

Belangrijk is om bij de feiten te blijven. Een sprekend voorbeeld is een medewerker van een zorgorganisatie die zijn voet had bezeerd. Hij kon best nog van waarde zijn voor het team, maar voelde zich bezwaard om een taxi te nemen. P&O kon uitleggen dat een ziekmelding de cliënten 300 euro per dag kostte en een taxi slechts 50 euro... 

Michael Akudaman