Blog & Updates

iPM Partners biedt Regie Op Locatie (ROL)

Michael Akudaman

Auteur: Michael Akudaman
16-11-2015

In samenspraak naar betere zorg en mooier werk

Het verbeteren van teams in de langdurige zorg kan alleen in directe samenspraak tussen medewerkers, cliënten en hun verwanten. Dat is het uitgangspunt van Regie Op Locatie (ROL), een methode die iPM Partners sinds kort aanbiedt. Deze verbeteraanpak laat alle bij de zorg betrokken partijen samenwerken.

ROL gaat uit van een ideaalbeeld over het organiseren van zorg: ‘een goed leven’ voor cliënten, ‘mooi werk’ voor medewerkers en een ‘financieel gezonde’ bedrijfsvoering. Alle betrokkenen gaan samen aan de slag om deze drie doelen te bereiken. Door medewerkers, cliënten en verwanten een stem te geven, gaan zij anders naar problemen kijken en intensiever samenwerken. Zo ontstaat een fundamentele omslag in denken en doen.

De ROL-methode is zeer pragmatisch en gestructureerd. Ze laat medewerkers, cliënten en hun verwanten samen knelpunten inventariseren. Na een diepgaande analyse gaan alle betrokkenen op zoek naar oplossingen. Dankzij de manier van werken worden talenten optimaal benut en krijgen betrokkenen een groter gevoel van eigen verantwoordelijkheid; ze voelen zich mede-eigenaar van de veranderingen.

ROL was er niet geweest zonder Pieter de Kroon. In zijn tijd als bestuurder van de noordelijke zorgorganisatie Vanboeijen, heeft hij de ontwikkeling van ROL mogelijk gemaakt. De methode heeft zich bewezen. Inmiddels hebben elf (zorg)organisaties met deze aanpak aantoonbare en duurzame resultaten gerealiseerd.

Vanuit een gezamenlijk ambitie om (zorg)organisaties te versterken bij het realiseren van hun resultaten, zijn DeKroonPlus en iPM Partners een strategische samenwerking aangegaan. De aanpak van de ROL-methode en de iPM-methode versterken elkaar. Zo kunnen we (zorg)organisaties een aanpak op maat aanbieden die leidt tot duurzame prestaties en een hogere klanttevredenheid.

Gerelateerde blogs

Objectief alternatief voor de onderbuik

Michael Akudaman, 25-10-2017

Lean en bijbehorende tools zoals Kaizen en 5S – bekend van Toyota – doen in de zorg de wenkbrauwen soms fronzen. ‘Wij zijn geen fabriek’, hoor je dan. Die koudwatervrees is jammer, want hiermee kunt u taaie problemen oplossen in uw zorgorganisatie.

Lees verder