Hoe kunt u het samenspel in de zorg verbeteren? 

In een steeds meer op het individu gerichte maatschappij staat de samenwerking onder druk. Zelfs in zorgteams – waar soepel schakelen tussen professionals van levensbelang is – kan het stroef lopen. Zorgorganisaties zijn vaak verzuild, wat leidt tot praten over elkaar en niet met elkaar. Of vormt uw organisatie hierop de uitzondering die de regel bevestigt?

U kunt de samenwerking verbeteren door uw teams te ontwikkelen. Zij zijn de bouwstenen van uw zorgorganisatie. Uw mensen zetten uw doelen om in resultaten. Het komt er op aan om hun talenten maximaal te benutten en taken optimaal te verdelen. Heldere afspraken over hoe een team samenwerkt en hoe ze een prestatiedialoog voeren zijn goud waard.

Hart en hard

iPM in de zorg werkt zowel aan teams als aan processen. Die optelsom leidt tot de beste resultaten. Wat heeft u aan meer werkplezier en minder werkdruk zonder betere zorg? Wat heeft u aan betere processen als u teams slecht blijven samenwerken? Het komt altijd aan op een combinatie van hart en hard. Dat is waar wij sterk in zijn.

Hoe iPM Partners precies te werk gaat? Bel Michael Akudaman

Michael Akudaman - Unconsultant en Interim manager
Michael AkudamanUnconsultant en Interim manager

iPM Partners & Het samenspel in de zorg verbeteren

Aanmoedigingscultuur leidt tot meer verhuur
blog

Aanmoedigingscultuur leidt tot meer verhuur

Willem Suppers

Woningcorporaties moeten inspelen op veranderingen in markt en maatschappij. Dat lukt alleen als de organisatie ook verandert. Poort6 werkte met hulp van iPM Partners aan een aanmoedigingscultuur en bracht meer structuur aan. Resultaat: minder leegstand, snellere doorlooptijden en een hogere klanttevredenheid.

Lees meer
Zelforganisatie is als zwangerschap: een beetje kan niet
blog

Zelforganisatie is als zwangerschap: een beetje kan niet

Michael Akudaman

Zelforganiserende of zelfsturende teams zijn de nieuwe heilige graal in de zorg. Maar bezint eer ge begint. Want het vergt een cultuuromslag, waarvoor veel toewijding, volharding en zelfbeheersing nodig is.

Lees meer
Hoe iPM Partners zich overbodig maakte bij Pluryn
blog

Hoe iPM Partners zich overbodig maakte bij Pluryn

Robert Bukkems

"Mooi dat wij het nu zelf kunnen". iPM Partners leert klanten hun organisaties zelf te verbeteren. Als dat lukt, vertrekken we weer. Een mooi voorbeeld is zorggroep Pluryn. Bij verschillende vestigingen oogsten ze nu de resultaten van onze aanpak.

Lees meer
Aanmoedigingscultuur in plaats van aanspreekcultuur
blog

Aanmoedigingscultuur in plaats van aanspreekcultuur

Marcel de Wit

Als mensen elkaar niet wijzen op goed of gewenst gedrag, kan het van kwaad tot erger gaan. Vaak hoor je dan de roep om te streven naar een aanspreekcultuur. Maar moeten we dat wel willen? Ik denk eigenlijk van niet.

Lees meer
KPI’s bij de huisartsenpost: Operatie geslaagd, patiënt ontevreden
blog

KPI’s bij de huisartsenpost: Operatie geslaagd, patiënt ontevreden

Michael Akudaman

Als je hevige pijn hebt, wil je zo snel mogelijk hulp van een huisarts. Dan is telefonische stiptheid van de huisartsenpost super, behalve als ze je stipt met een kluitje in het riet sturen.  

Lees meer
Hoog ziekteverzuim? Maak het bespreekbaar!
blog

Hoog ziekteverzuim? Maak het bespreekbaar!

Michael Akudaman

De zorg kent het hoogste ziekteverzuim van alle sectoren. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het ziekteverzuimpercentage ligt er op 5,8 procent, terwijl dit in Nederland gemiddeld 4,3 bedraagt. De zorg kent al heel lang een relatief hoog verzuim, maar het verschil met het gemiddelde is al tien jaar niet meer zo groot geweest als nu.  

Lees meer

Zijn passie? De zorg!

Michael Akudaman

'‘Met mensen het verschil maken en resultaat halen, vooral als het moeilijk wordt. Dat is zijn missie. Te veel creativiteit en talent blijft nu nog onbenut.’'

Lees meer over Michaels talenten en drijfveren