iPM in de zorg

iPM is een integrale verbeteraanpak die uw medewerkers mobiliseert om uw cliënten op één te zetten. Samen geven uw mensen invulling aan de toekomstvisie en zetten deze om in resultaten. Dit vertaalt zich in een gezondere bedrijfsvoering, betere zorg voor cliënten en mooier werk. iPM biedt alle aspecten van prestatieverbetering, zoals toekomstvisievorming, procesverbetering en teamontwikkeling, maar heeft één duidelijke focus: effectiever samenwerken in de keten. 

Toekomstvisie tot leven wekken

Veranderingen zijn in de zorg aan de orde van de dag. Wij helpen u uw strategische doelen in kaart te brengen, deze tot leven te wekken op de werkvloer en ze om te zetten in meetbare resultaten. U zult daarbij weinig weerstand ervaren. Dit komt omdat iPM u begeleidt bij het meenemen van uw medewerkers in de veranderingen en hen laat meebepalen hoe die vorm krijgen. 

Processen verbeteren

Verspillingen liggen in de regeldichte zorgsector overal op de loer. Samen met u verbeteren we de processen die er voor uw cliënten echt toe doen. Daarbij betrekken wij uw medewerkers, cliënten en eventueel verwanten. We maken de resultaten meetbaar via inzichtelijke indicatoren (KPI’s) die uw mensen kunnen gebruiken om de vorderingen te peilen.

Teams ontwikkelen

Zorgmedewerkers hebben een passie voor het genezen, verzorgen en, waar het kan, ontwikkelen van cliënten. Ze zijn zich minder bewust van hun rol in het bereiken van organisatiedoelen. Via teamontwikkeling laten we uw mensen werken aan gedeelde doelen. We leren ze heldere afspraken maken over taken. En we zorgen ervoor dat ze elkaars talenten beter kennen en benutten. Daardoor voelen zij zich meer dan ooit verantwoordelijk voor het halen van organisatiedoelen. We werken ook aan een aanmoedigingscultuur. Dit is een werkomgeving waarin mensen constructief communiceren, elkaar waarderen en elkaar stimuleren.

Werkwijze

Wij werken met specialisten die de zorgsector goed kennen en bewezen resultaten hebben behaald. Zij putten uit een rijke toolbox van technieken zoals Teamkracht (eigen programma), Lean, Theory U en vele andere. We gaan ook graag aan de slag met wat u al heeft en passen dat in onze methode in. Onze aanpak is pragmatisch en resultaatgericht. En onze unconsultants leren u hoe u het zelf doet, zodat wij overbodig worden.